U bent hier

Papieren en attesten

Aanplakking van een omgevingsvergunning of aktename

Voor je vergunning of aktename uitvoerbaar is dient eerst de beroepstermijn te worden doorlopen. De beroepstermijn van dertig dagen start na de aanplakking.

Attest van woonst voor huwelijk

Het attest van woonst voor een huwelijk kan je nodig hebben voor een huwelijk in het buitenland.

Conformiteitsattest

Als je een woning (een zelfstandige woning of een kamer of studentenkamer) verhuurt in het Vlaamse Gewest, moet je ervoor zorgen dat die woning voldoet aan bepaalde normen. Als eigenaar-verhuurder kan je bij de gemeente een conformiteitsattest aanvragen waaruit blijkt dat de huurwoning aan de woningnormen voldoet.

Digitale attesten voor derden

Advocaten, notarissen en de gerechtsdeurwaarders kunnen via het digitaal loket attesten aanvragen voor derden.

Heb jij recht op een gratis energiescan?

De energiescan is een snelle doorlichting van het energieverbruik van een woning. Een energiescan is volledig gratis en wordt betaald door de distributienetbeheerders Eandis. Naast de vele tips om energie te besparen, installeren de Energiesnoeiers een spaarpakket ter waarde van 20 euro.

Inzage en afschriften van vergunningen en plannen

Wenst u een afschrift van een vergunning of plan? U kunt dit bekomen via de procedure openbaarheid van bestuur.

Stedenbouwkundig uittreksel

Bij de verkoop van een goed kunt u een stedenbouwkundig uittreksel aanvragen.

Uittreksel bewijs van woonst

Een bewijs van woonst bevestigt dat een inwoner ingeschreven is op zijn adres in de gemeente.

Uittreksel historiek van adressen voor eigen gemeente

Een uittreksel historiek van adressen of een getuigschrift van woonst met adressenhistoriek is een attest dat een overzicht geeft van al je vorige adressen in je gemeente.

Uittreksel inschrijving op adres

Een uittreksel inschrijving op adres bevestigt dat een inwoner ingeschreven is op zijn adres in de gemeente.

Uittreksel van woonst met historiek van alle adressen

Een uittreksel historiek van woonst van alle adressen of een getuigschrift van woonst met historiek van alle adressen is een attest dat een overzicht geeft van al je vorige adressen.

Validatie formulier deeltijdse arbeid

Als je een deeltijds werknemer met garantie-uitkering bent en je gebruikt de controlekaart C3 deeltijds, dan moet je niet langer deze formulieren laten laten valideren (afstempelen) door je gemeentebestuur.