U bent hier

Aanplakking van een omgevingsvergunning of aktename

Wat

De aanplakking stelt eventuele klager de kans beroep in te dienen bij de Deputatie na een vergunning of aktename (melding). De aanplakking is verplicht en duurt 30 dagen voor een aanvraag en 45 dagen voor een melding. Het gebeurt met een geel aanplakbiljet die bij de vergunning of aktename wordt gevoegd.

Wie

De aanplakking gebeurt door de aanvrager. Hoe vroeger de aanplakking gebeurt, hoe vroeger je met de werken kan starten.

Waar

De aanplakking wordt aangebracht op de grens tussen het privatief en openbaar domein op een goed leesbare plaats.

Procedure

Je meldt via het omgevingsloket wanneer de aanplakking is gebeurd. De gemeente controleert de aanplakking. In de praktijk is het tijdstip van de controle de startdatum van de beroepsperiode. Na de beroepstermijn dien je een bijkomende verklaring in dat je de aanplakking ononderbroken op een goed zichtbare plaats hebt aangebracht.