U bent hier

Mindermobielencentrale (MMC)

Wat?

Minder mobiele personen met een beperkt inkomen kunnen voor hun verplaatsingen gebruik maken van de Minder Mobielen Centrale. Je kan een rit aanvragen om familie te bezoeken, om deel te nemen aan een socio-culturele activiteit, om boodschappen te doen of om naar de dokter te gaan. De mindermobielencentrale is een dienst die mensen met verplaatsingsproblemen aan vervoer helpt. Vrijwilligers zorgen voor het vervoer van personen die omwille van leeftijd of gezondheid moeilijk het openbaar vervoer kunnen gebruiken.

Voorwaarden

  • inwoner zijn van Koksijde
  • mensen die omwille van leeftijd, ziekte of handicap moeilijk gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer
  • mensen die niet over een eigen wagen beschikken
  • mensen die op niemand een beroep kunnen doen om vervoerd te worden
  • mensen die beschikken over een beperkt inkomen (gezinsinkomen is kleiner of gelijk aan 2x minimuminkomen)

Bedrag

Het lidmaatschap bedraagt 12 euro/jaar voor alleenstaanden en 18 euro/jaar voor een koppel.
Vanaf juli bedraagt het lidgeld respectievelijk 6 euro en 9 euro tot het einde van het jaar. Het vervoer kost 0,41 euro/kilometer.