U bent hier

Wettelijk samenwonen

Twee personen die een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van hun gemeente, zijn wettelijk samenwonend. De registratie geeft een zekere juridische bescherming op het gebied van eigendom van goederen, de gezinswoning en verdeling van de gezinslasten.

Deze registratie van wettelijke samenwoning moet je onderscheiden van het samenlevingscontract die je kan afsluiten bij je notaris. Dit samenlevingscontract kan je wel laten vermelden bij de registratie van wettelijke samenwoning mits je het samenlevingscontract kan voorleggen van je notaris.

Voorwaarden

Je kan wettelijk samenwonen met iemand ook als je geen woning met hem of haar deelt. Dat geldt niet alleen voor heteroseksuele of homoseksuele partners. Je kan ook wettelijk samenwonen met familieleden zoals een broer, een zus, een ouder of een kind of met iemand anders waarmee je geen partnerrelatie hebt.

Je kan alleen een verklaring van wettelijk samenwonen tekenen als je:

 • Juridisch bekwaam bent om een contract te sluiten.
 • Minstens 18 jaar oud bent.
 • Niet gehuwd bent.
 • Niet wettelijk samenwoont met iemand anders.

Procedure

Je legt beiden samen de verklaring van wettelijke samenwoonst af op de dienst Burgerzaken.

De verklaring bevat o.a. :

 • Datum van de verklaring.
 • Naam, voornamen, geboorteplaats, geboortedatum en handtekening van beide partijen.
 • Vermelding van de wil van beide partijen om wettelijk samen te wonen.
 • Vermelding dat beide partijen vooraf kennis hebben genomen van de artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek dat het statuut van de wettelijke samenwoning regelt.
 • Verwijzing naar het eventuele “samenlevingscontract” dat vooraf door een notaris opgesteld is.

Je ontvangt van deze verklaring een ontvangstbewijs en deze verklaring wordt na controle vermeld in de bevolkingsregisters op datum van de registratie.

De wettelijke samenwoning kan worden beëindigd op volgende manieren:

 • In onderlinge overeenstemming door de samenwonenden.
 • Eenzijdig door een van de samenwonenden via een deurwaardersexploot.
 • Door een vonnis.
 • Door het huwelijk.
 • Door het overlijden van een van de partners.

Wat meebrengen

 • Identiteitskaarten van beide samenwonenden.

Bedrag

De verklaring van wettelijke samenwoonst is kostenloos.

Regelgeving

Artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek

Meer info