U bent hier

Werking van de Dienst voor Onthaalouders (DVO)

De Dienst voor Onthaalouders staat onder toezicht van Kind en Gezin en stelt zijn dienstverlening open voor alle kinderen.

Voor wie

De dienst voor onthaalouders biedt opvang aan voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Wij richten ons hierbij vooral naar kinderen die nog niet naar de basisschool gaan en in de overgangsperiode zitten tussen de opvang en de basisschool.
In Oostduinkerke, Koksijde, Wulpen en St-Idesbald zijn er een 25-tal onthaalouders die dit soort opvang aanbieden. Iedere onthaalouder voldoet aan de minimale eisen die Kind en Gezin oplegt om deze job te mogen uitoefenen. Ze worden ook ondersteund door de dienstverantwoordelijke die er meerdere malen op huisbezoek gaat.
Elk van hen heeft echter zijn/haar eigen stijl en manier van werken. Het is aan de ouder om tijdens een bezoek aan te voelen welke onthaalouder het best binnen de verwachtingen ligt.

De onthaalouders kiezen zelf tot welke leeftijd de kindjes kunnen blijven. Sommigen stoppen met de opvang vanaf het moment dat het kind naar school vertrekt, bij anderen gaat de opvang door en kunnen kinderen er eventueel in de namiddag hun middagslaapje doen. Het is belangrijk u vanaf het begin van de opvang daarover te informeren!

Ouders zorgen echter zelf voor het vervoer, eventueel kan er wel een regeling getroffen worden met de busdienst van de verschillende scholen.

Voor voor- en naschoolse opvang kunt u ook terecht in alle scholen van Koksijde en Oostduinkerke. Ook in de buitenschoolse kinderopvang wordt deze dienst aangeboden.

Gezinsopvang

De meeste onthaalouders werken in hun eigen woning en bieden opvang in een geborgen en huiselijke sfeer. Zij mogen maximaal 8 kindjes gelijktijdig opvangen.

Groepsopvang

De dienst beschikt over 6 samenwerkende initiatieven. In zo'n initiatief werken 2 à 3 aangesloten onthaalouders samen met als doel kinderen van 0 tot 3 jaar op te vangen tijdens de werkuren van de ouders. De opvang van deze initiatieven gaat door in een andere locatie dan hun eigen woning. De locatie's werden volledig aangepast en voldoen aan alle voorwaarden om een kwaliteitsvolle opvang te kunnen garanderen.

Samenwerkende onthaalouders mogen tot 18 kindjes per dag opvangen. Dit is echter afhankelijk van de beschikbare ruimte en hun draagkracht. De dienst bepaalt in samenspraak met Kind en Gezin én de onthaalouders de juiste bezetting per initiatief.

Samenwerkende onthaalouders Koksijde:

  • De Kleine Ark
  • De Dunevoetjes
  • 't Kakkernestje
  • De Zeesterretjes
  • De Speelfabriek
  • De Witte Burg

Namiddagslapen

Uw kindje is klaar voor de kleuterschool, maar een hele dag is nog even teveel van het goede?
Uw kindje heeft nog nood aan wat slaap en/of rust overdag?
Uw kindje gaat naar school in Oostduinkerke of Koksijde?
Dan is namiddagslapen dé oplossing voor u!

Meer info over het namiddagslapen vindt u hier

 

Meer info over onze werking kunt u vinden in ons huishoudelijk reglement: