U bent hier

Voorwaarden en procedure tot het bekomen van een erkenning als vereniging in Koksijde

Verenigingen kunnen bij het gemeentebestuur een aanvraag tot erkenning indienen. Jaarlijks wordt een lijst van alle erkende verenigingen vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen. Door deze erkenning heb je recht als vereniging om een voordelig tarief te genieten hij het gebruik van gemeentelijke infrastructuur, subsidies aan te vragen voor de werking van jouw vereniging, gemeentelijk materiaal aan een goedkoper tarief uit te lenen, enz.

Om in aanmerking te komen voor erkenning dient de vereniging aan een aantal voorwaarden te voldoen:

  • de werking op het grondgebied van de gemeente Koksijde hebben of kunnen aantonen dat hoewel uw activiteiten niet beoefend worden op het grondgebied van de gemeente Koksijde, u zich richten tot de inwoners van de gemeente Koksijde;
  • zich richten tot de inwoners en tweede verblijvers van de gemeente Koksijde;
  • minstens 1 jaar werking kunnen aantonen;
  • jaarlijks rapporteren aan de gemeente Koksijde omtrent werking en samenstelling van de vereniging a.d.h.v. een activiteitenverslag van het voorbije werkingsjaar;
  • niet discriminerend zijn bij ledenwerving;
  • activiteiten organiseren die toegankelijk zijn voor iedereen;
  • een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid kunnen voorleggen (of de koepelvereniging);
  • over een rekeningnummer op naam van de vereniging beschikken;
  • bestaan uit minstens vijf leden, waarvan 3 bestuursleden woonachtig zijn op een verschillend adres in Koksijde.

Indien uw vereniging voldoet aan bovenstaande voorwaarden kunt u gebruik maken van het onderstaande aanvraagformulier om een erkenning te bekomen. Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier en het activiteitenverslag mag overgemaakt worden aan info [at] koksijde.be. De erkenning is pas definitief na vaststelling door het college van burgemeester en schepenen.