U bent hier

Wijziging voornaam

Voor wie?

  • Ben je meerderjarig: dan kan je zelf de verklaring afleggen of door iemand anders met een authentieke volmacht.
  • Ben je minderjarig: het verzoek moet ingediend worden door de wettelijke vertegenwoordiger.

Voorwaarden

  • Belg of erkend vluchteling of Staatloze zijn
  • Of een vreemdeling die niet over een voornaam beschikt en die een procedure Belgische nationaliteit heeft ingediend
  • In Koksijde ingeschreven zijn (indien woonachtig in het buitenland, Koksijde de laatste woonplaats)

Procedure

De betrokkene zelf, een derde met een authentieke volmacht of de wettelijk vertegenwoordiger (bij een minderjarige) dient een verzoekschrift in bij de dienst Burgerzaken.

Het is de bevoegdheid van de ambtenaar van burgerlijke stand erop toe te zien dat de gevraagde voornamen geen aanleiding geven tot verwarring en zij de verzoeker of derden niet kunnen schaden.

Vervolgens heeft de ambtenaar van de burgerlijke stand vanaf de datum van aanvraag drie maanden tijd om een beslissing te nemen. Het is de gemeentelijk ambtenaar zelf die beslist of een aanvraag voldoende gemotiveerd is. Indien deze beslissing positief is, wordt deze overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Er wordt een melding gemaakt op de kant van iedere andere akte die op jou betrekking heeft. Nadien zal je ook een uitnodiging krijgen om je oude identiteitskaart en rijbewijs (indien van toepassing) te vervangen.

De naamsverandering heeft als enig gevolg dat de identiteit van de persoon wordt gewijzigd. Ze heeft geen enkele invloed op de afstamming en de gevolgen ervan. Je dient je particuliere correspondenten van deze wijziging op de hoogte te brengen. Alle openbare instellingen worden via de Kruispuntbank van de wijziging in kennis gesteld.

Bedrag

Een voornaamswijziging is gratis.

Uitzonderingen

Opgelet, de naamswijziging (familienaam) moet nog altijd aangevraagd worden via Koninklijk Besluit via de FOD Justitie.

Wat meebrengen

  • Je identiteitskaart
  • Je geboorteakte enkel indien deze niet beschikbaar is binnen België. Indien je geboorteakte niet opgevraagd kan worden bij een Belgische overheid, moet je zelf je geboorteakte meebrengen en indien nodig voorzien van legalisatie en vertaling.

Website

Naamsverandering