U bent hier

Verkiezingen voor EU-burgers in België

Op zondag 9 juni 2024 zullen de leden van het Europees Parlement verkozen worden in de 27 lidstaten van de Europese Unie.

Indien je een Europese burger bent die in België verblijft, kan je in België deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement en op kandidaten op Belgische lijsten stemmen. Je moet je dan wel inschrijven op de kiezerslijst en dat kan tot uiterlijk 31 maart 2024.

Voorwaarden

Om als Europese burger aan deze verkiezing deel te nemen, moet je aan vijf voorwaarden voldoen:

  1. De nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten;
  2. Een hoofdverblijfplaats in een Belgische gemeente hebben;
  3. Minstens 16 jaar oud zijn;
  4. Over stemrecht beschikken;
  5. Ingeschreven zijn op de kiezerslijst (minimumleeftijd voor de inschrijving: 14 jaar).

Aanvraag

Je moet ingeschreven zijn op de kiezerslijst van de gemeente waar je je hoofdverblijfplaats heeft. Daartoe vul je het formulier C/1 online in via www.inschrijving.verkiezingen.fgov.be of je kan dit formulier ook opvragen bij de dienst Burgerzaken of onderaan deze pagina downloaden.

Uiterlijk op 31 maart 2024 moet je:

Procedure

Het gemeentebestuur zal jouw aanvraag op basis van de op het formulier vermelde elementen onderzoeken. Zodra jouw inschrijving op de kiezerslijst zal zijn goedgekeurd, zal je, in overeenstemming met de stemplicht in België, wettelijk verplicht zijn om in 2024 te gaan stemmen. Je zal dan niet meer kunnen deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in je land van herkomst.

Reeds in 2014 of 2019 ingeschreven als kiezer?

Indien je in het verleden al een aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst voor de Europese verkiezingen hebt ingediend (bijvoorbeeld voor de Europese verkiezingen van 2014 of 2019) en je toen als kiezer erkend werd, hoef je geen nieuwe aanvraag in te dienen. Je inschrijving op de kiezerslijst blijft dan behouden en blijft voor alle toekomstige Europese verkiezingen geldig.

Meer info en de voorwaarden vind je op www.europeanelections.belgium.be.