U bent hier

Verfraaien doortocht Oostduinkerke-Bad

Gemeente Koksijde zal in samenwerking met de Vlaamse Overheid (AWV) de doortocht van Oostduinkerke-Bad verder verfraaien door het aanleggen van nieuwe voetpaden, openbaar groen en straatmeubilair en waar mogelijk het beveiligen met afzonderlijke fietspaden.

Dit najaar zal de laatste fase ingaan van de verfrissingswerken in de Albert I- laan. De zone tussen het kruispunt met Leopold II-laan/Astridplein en het Europaplein komt dan aan bod.

Na de herfstvakantie van 2022 zullen de nutsmaatschappijen aan de noordzijde (= kant zee) starten met het vernieuwen van de kabels en leidingen in het voetpad. Aansluitend zal de aannemer wegenwerken starten met het vernieuwen van de bovenbouw (aanleg voetpad, parkeerstrook, groenvoorzieningen en fietspad)

Aansluitend volgen dan de werken aan de zuidkant. Tegen volgend zomerverlof (2023) moet alles afgewerkt zijn (met uitzondering van de groenvoorzieningen)

Er wordt kant per kant gewerkt en er zal steeds 1 kant volledig toegankelijk zijn. Ook het doorgaand verkeer zal steeds mogelijk blijven, met uitzondering van korte periode (asfaltering, plaatsen openbare verlichtingspalen,...)

In de loop van mei of juni 2023 zal ook alle asfalt in de ganse doortocht vernieuwd worden. Hierdoor zal er tijdelijk, gedurende een korte periode (enkele dagen) geen doorgaand verkeer mogelijk zijn.

Huisvuilophaling

Aangezien wegenwerken steeds hinder met zich meebrengen, verzoeken wij de bewoners vriendelijk om huisvuilzakken zoveel als mogelijk te verzamelen op de hoeken van de straat die goed bereikbaar zijn voor de ophaaldiensten.

Bewonersbrief:

Nieuwsbrieven:

Nieuwsbrief N°1
Nieuwsbrief N°2

Powerpoint presentatie infoavond 28 oktober 2021

 

Informatie over hinder- en sluitingspremie

Wat is de hinderpremie?