U bent hier

Uitzondering: bedrijfsafval op overslagstation Veurne tegen betaling

Fracties afkomstig van eigen zaak gevestigd in grondgebied IVVO, mits betaling in overslagstation Veurne via Albert I-laan 36,058 31 40 37, indien gesorteerd en na aanmelden portiersloge IVVO

Land- en tuinbouwfolies

 • speciale inzamelweek. Land- en tuinbouwers krijgen persoonlijke uitnodiging.

Groenafval

 • Tuinafval, snoeihout à 0,040 EUR/kg

Grofvuil

 • Niet recycleerbaar brandbaar afval à 0,185 EUR/kg, met uitzondering van

  • afval groter dan 1 m.
  • metalen bussen of vaten, kunststofvaten die niet doorgesneden zijn.
  • vloeistoffen, pasteuze stoffen, explosieve, vluchtige en kleverige stoffen.
  • bepaalde soorten gevaarlijk afval : ontplofbaar, oxiderend, ontvlambaar, giftig, schadelijk, corrosief, irriterend, voor het milieu gevaarlijk, kankerverwekkend, teratogeen, mutageen, besmettelijk, (licht) radioactief, vloeibaar, kleverig, zeer stofferig, asbesthoudende stoffen, afvalstoffen van ziekenhuizen en laboratoria.
  • verpakkingen die door bovengenoemde stoffen verontreinigd te zijn.
 • Prijzen zijn excl. btw, incl. milieuheffing. Minimum factuur 12,50 euro. Bij regelmatige bezoeken kan een abonnement aangekocht worden tegen de prijs van € 100 of € 300.