U bent hier

Subsidiereglement voor private jeugdwerkinitiatieven en projecten voor de jeugd

Subsidieformulier voor jeugdverenigingen

LBK Koksijde onderscheidt 4 subsidievormen voor jeugd, nl. de projectsubsidie, basissubsidie, werkingssubsidie en kadervormingssubsidie.

Erkende jeugdverenigingen kunnen beroep doen op de basissubsidie en de werkingssubsidie.

De basissubsidie is een bedrag dat dient om de basiskosten te dekken die elke vereniging heeft.  We denken aan drukwerk, portkosten, … Dit bedrag wordt bepaald door de gemeenteraad en op naam in de begroting ingeschreven, na advies door de jeugdraad.

De werkingssubsidie dient voor de activiteiten, het stimuleren van integratie van gehandicapten in de werking, de begeleiding en de uitgave van een tijdschrift, het voeren van beleid betreffende druggebruik en integratie van kwetsbare jongeren.

Voor de werkingssubsidie dient de erkende jeugdvereniging een formulier in te dienen bij de jeugddienst. De berekeningen van de subsidies gebeurt op basis van een eenvorming document dat de verenigingen in september ontvangen van de Jeugddienst.  Zij bezorgen dit ingevuld en voorzien van de gevraagde stukken, uiterlijk op 31 oktober terug aan de Jeugddienst. Op basis van dit document berekent de Jeugddienst de bedragen. De betaling gebeurt door overschrijving op een rekeningnummer op naam van de vereniging, tegen 31 december volgend op het gesubsidieerde werkjaar. 

Voor wie?

  • Voor Koksijdse jeugdverenigingen
  • Erkend door het gemeentebestuur
  • die voldoen aan de voorwaarden opgenomen in het subsidiereglement voor private jeugdwerkinitiatieven en projecten vooor jeugd.