U bent hier

Subsidie buurtfeesten

Wat?

Buurtfeestje bouwen? Het gemeentebestuur van Koksijde geeft je graag een duwtje in de rug!

In maart 2013 werd er een gemeentelijk reglement opgesteld ter subsidiëring van elk initiatief dat het gemeenschapsgevoel in onze prachtige gemeente kan stimuleren.

Samen de schouders zetten onder een initiatief, verbetert de sfeer in de straat, buurt of wijk!

Een buurt waarin iedereen elkaar kent, loopt veel minder kans om te verzuren. Als je samen hebt gezeten, gepraat, gelachen en gefeest, kun je elkaar ook gemakkelijker aanspreken wanneer je zelf met problemen of vragen zit. In zo'n buurt kan je meningsverschillen of ideeën met elkaar bespreken.

Een nieuwjaarsreceptie, een barbecue, een paella avond,... Het zijn maar enkele van de mogelijkheden om een leuk buurtfeest te organiseren.

Het gemeentebestuur wil op die manier een goede sfeer en een onderlinge verbondenheid in straten, buurten en wijken stimuleren. Zo krijgen de bewoners ook de kans om leuke initiatieven te nemen.

Hoe?

Uiteraard zijn er wel enkele voorwaarden aan verbonden.

Zo moet het straat-, buurt- of wijkfeest zich richten tot alle inwoners van minstens één volledige straat of een aaneengesloten straatgedeelte van 10 geografisch gegroepeerde en geregistreerde huisnummers van de gemeente.

We verwachten ook dat je de activiteit ruim bekendmaakt in de buurt en dat elke inwoner een uitnodiging ontvangt. Daarnaast komt op alle promotiemateriaal de vermelding dat de activiteit gesteund wordt door het gemeentebestuur van Koksijde (het logo van de gemeente kan digitaal aangevraagd worden).

Je kan ten laatste 8 weken voor de activiteit plaatsvindt de subsidie aanvragen. Het gemeentebestuur kent de subsidie van 50% van de gemaakte kosten met een maximum van € 250 toe zolang er dat werkjaar nog budget is. De aanvragen worden behandeld in volgorde van ontvangst. Elke buurt kan slecht één keer per kalenderjaar een aanvraag indienen.

Ten laatste 8 weken na de activiteit dient het verslagformulier met bewijs van onkosten, foto’s en ander bewijsmateriaal ingediend te worden. De premie kan pas worden toegekend als het verslagformulier goedgekeurd is door de dienst veiligheid & preventie.

Voor meer informatie neem contact op met jens.mares [at] koksijde.be