U bent hier

Strooidienst

Het gemeentebestuur van Koksijde zet alle mogelijke middelen in om de wegen en zelfs de fietspaden (wat niet gebruikelijk is in veel gemeenten) zoveel mogelijk ijs- en sneeuwvrij te houden. Klik op de kaart voor meer info.

Op alle voetpaden ter hoogte van de gemeentelijke gebouwen wordt ook sneeuw geruimd. Het is niet mogelijk om dat voor alle voetpaden te doen. Hiervoor doen we een beroep op de inwoners.

Artikel 27 uit hoofdstuk 21 van het politiereglement is hier duidelijk over: "De eigenaars, huurders of vruchtgebruikers zijn verplicht ervoor te zorgen dat de voetpaden en de goten voor hun eigendommen in reine staat zijn en de modder, vuilnis en onkruid die er zich bevinden, weggeruimd worden. Tevens moeten zij er zorg voor dragen dat de rioolroosters, de straatgoten en de voetpaden vrij blijven. Na sneeuwval moet de sneeuw van de voetpaden verwijderd worden. Het is aanbevolen daartoe chloorcalcium of geraffineerd zout - natriumchloride - aan te wenden."

De gemeente geeft de goeie raad in de handel op tijd een zak strooizout (bv. 10 kg) te kopen. Anders loop je het risico dat de zoutvoorraden tijdens de winterprikken overal uitverkocht zijn.

Daarnaast wordt ook flink gestrooid met de moderne zoutstrooier waarover de gemeente beschikt. Dit gebeurt in een welbepaald werkschema. Bij de bepaling van de te bestrooien wegen, fiets- en voetpaden houdt de gemeente rekening met factoren zoals milieu, veiligheid en kosten. Belangrijk uitgangspunt is dat er binnen een straal van ongeveer 300 meter van woningen in een bebouwde kom,een weg is waarop gestrooid wordt.

Meer info op de kaart

Op dit plan zie je welke wegen de gemeente sneeuwvrij maakt en welke wegen voor rekening zijn van het Agentschap Wegen en Verkeer.