Sportraad Koksijde

Laat je stem horen over sport in Koksijde!

Wat leeft er in onze samenleving rond sport en beweging? Op welke evoluties kan Koksijde inspelen? Zijn er voorstellen of reacties op bepaalde beleidsintenties? Het doel van de Sportraad is om de participatie van onze inwoners te vergroten. Een enthousiast dagelijks bestuur staat klaar om met jouw vragen aan de slag te gaan. Heb je een vraag of een voorstel? Contacteer iemand van de sportraad en zij zorgen dat jouw stem gehoord wordt! Of mail naar sportraad [at] koksijde.be.

 

De Sportraad van Koksijde…

  • formuleert advies over sport gerelateerde thema’s voor het gemeentebestuur, zowel op vraag als op eigen initiatief
  • formuleert signalen, doet nieuwe voorstellen en geeft reacties op beleidsintenties
  • is een flexibele en toegankelijke raad
  • beoogt brede en diverse participatie in Koksijde: in functie van een breed gedragen advies, maakt de Sportraad werk van het beleid vragen en voorstellen te signaleren vanuit de samenleving en het verenigingsleven. De inbreng van alle betrokken inwoners/doelgroepen is een meerwaarde. 
  • kan beroep doen op (ervarings-)deskundigen: zo kan de expertise in een bepaald werkveld/domein worden ingezet voor inhoudelijk sterk advies
  • onderhoudt een open en constructieve samenwerking met het beleid: adviesraden, beleidsmakers en ambtenaren zorgen voor een goede onderlinge informatie-uitwisseling en werksfeer

 

Statuten

Goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van Koksijde op 25 januari 2021.

Geplande vergaderdata 2023

10/01, 21/2, 21/3, 02/05, 20/06, 12/09, 24/10, 05/12

Agenda's vergaderingen dagelijks bestuur

campagnebeeld sport