U bent hier

Sociale woning

Bij wie kan je inschrijven?

 1. Woonmaatschappij IJzer en Zee

Om je te kunnen inschrijven op deze lijst, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Alle voorwaarden kan je vinden op www.ijzerenzee.be.

Wat heb je nodig?

 • Identiteitskaart
 • Bewijs dat je Nederlands spreekt
  • een getuigschrift of een diploma van een onderwijsinstelling, die de Vlaamse Gemeenschap of Nederland erkent
  • een studiebewijs, getuigschrift, diploma (of een ander document) van niveau A1 Breakthrough van het Europees referentiekader voor vreemde talen
  • een vrijstelling voor het niveau A1 Breakthrough op basis van een toelatingsproef van een Centrum voor Basiseducatie of Volwassenenonderwijs.
 • Recentste aanslagbiljet personenbelasting. (Aanvraag in 2020 = aanslagjaar 2019, inkomsten 2018)

Woonmaatschappij IJzer en Zee
Brugse Steenweg 2
8630 Veurne
Tel.: 058 31 22 40

 1. Regionaal Sociaal Verhuurkantoor (RSVK)

De sociale verhuurkantoren huren gewone woningen en appartementen, om die dan door te verhuren aan mensen die op de private huurmarkt weinig kans maken. De volgorde van toekenning wordt anders bepaald dan bij de sociale huisvestingsmaatschappijen: het inkomen en de herhuisvestingsnood bepalen namelijk de rangorde.

Wat heb je nodig?

 • Identiteitskaart
 • Bewijs dat je Nederlands spreekt
  • een getuigschrift of een diploma van een onderwijsinstelling, die de Vlaamse Gemeenschap of Nederland erkent
  • een studiebewijs, getuigschrift, diploma (of een ander document) van niveau A1 Breakthrough van het Europees referentiekader voor vreemde talen
  • een vrijstelling voor het niveau A1 Breakthrough op basis van een toelatingsproef van een Centrum voor Basiseducatie of Volwassenenonderwijs.
 • Recentste aanslagbiljet personenbelasting. (Aanvraag in 2020 = aanslagjaar 2019, inkomsten 2018)
 • Inkomsten van de laaste 6 maanden.
 • Huurcontract
 • Indien van toepassing: reden dat je uit de woning moet.

RSVK
Arsenaalstraat 22
8620 Nieuwpoort
Tel.: 058 22 26 00 – Fax 058 22 26 08

 1. Sociaal Huis

Wat heb je nodig?

 • Identiteitskaart
 • Bewijs dat je Nederlands spreekt
  • een getuigschrift of een diploma van een onderwijsinstelling, die de Vlaamse Gemeenschap of Nederland erkent
  • een studiebewijs, getuigschrift, diploma (of een ander document) van niveau A1 Breakthrough van het Europees referentiekader voor vreemde talen
  • een vrijstelling voor het niveau A1 Breakthrough op basis van een toelatingsproef van een Centrum voor Basiseducatie of Volwassenenonderwijs.
 • Recentste aanslagbiljet personenbelasting. (Aanvraag in 2020 = aanslagjaar 2019, inkomsten 2018)
 • Inkomsten van de laaste 6 maanden.
 • Huurcontract

Sociaal Huis
058 53 43 10
info [at] sociaalhuiskoksijde.be

Wil je inschrijven? Maak dan een afpraak bij de Dienst Wonen!