U bent hier

Sluitingsuren voor kleinhandelszaken / dagwinkels

De gemeenteraad van Koksijde besliste dat vanaf 1 februari 2017 elke kleinhandelszaak of dagwinkel openingsuren moet hebben tussen 05.00u en 22.00u. Tijdens de maanden juli en augustus is dit tot 23.00u. Tussen 22.00u  (23.00u in juli en augustus) en 05.00u dient men dus te sluiten.

Eenmalige, herhaaldelijke of periodieke uitzonderingen op de sluitingsuren zijn mogelijk mits toestemming van het College van Burgemeester en Schepenen op individuele of algemene wijze op basis van een gemotiveerde aanvraag door een uitbater, een vereniging van kleinhandelszaken of op eigen initiatief.

Een permanente uitzondering is enkel mogelijk nadat de de vestigings een vergunning tot vestiging en uitbating van een “nachtwinkel” verkrijgt. Nachtwinkels moeten deze vergunning aanvragen. Indien men dit niet doet, dan wordt de handelszaak automatisch een dagwinkel. Een nachtwinkel mag openingsuren hebben tussen 20.00u en 5.00u.

De combinatie van dag- en nachtwinkel is niet mogelijk.