U bent hier

Reispaspoort

Een Belgisch reispaspoort is een document om je identiteit te bewijzen in de landen waarvoor de Belgische identiteitskaart (eID) niet volstaat. Ook kinderen jonger dan twaalf jaar hebben meestal een reispaspoort nodig. Met een reispaspoort kan je naar alle landen van de wereld reizen, desnoods aangevuld met de vereiste visa en ook naar de landen waarvoor de eID volstaat.

Het Belgisch paspoort bevat ook biometrische gegevens: naast de gegevens over je identiteit en nationaliteit, je handtekening en je foto bevat het ook je vingerafdrukken.

Het paspoort is:

 • zeven jaar geldig voor volwassenen
 • vijf jaar voor minderjarigen.

Een paspoort bestaat uit 32 pagina’s. Uitzonderlijk kan je kiezen voor een reispaspoort met 64 pagina’s. Dit kan enkel in dringende procedure en superdringende procedure.

Je doet er goed aan altijd in het bezit te zijn van een reispaspoort dat nog minstens zes maanden geldig is. Dit is de minimale geldigheidsduur die sommige landen opleggen.

Vooraleer je vertrekt, ga je het best na welke reisdocumenten je nodig hebt voor je bestemming. Lees ook zeker eens de reisadviezen op de website van de FOD Buitenlandse zaken. Je kan ook altijd inlichtingen verkrijgen bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming. FOD Buza heeft hiervoor een handige checklist.

Voorwaarden

De pasfoto die je meebrengt moet voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O). Het is belangrijk dat uw gezicht goed zichtbaar is. Je moet o.a. recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach). De pasfoto mag niet ouder zijn dan 6 maand!

Als je pasfoto niet voldoet aan de voorwaarden, kan je geen reispaspoort aanvragen!

De aanvraag moet steeds persoonlijk gebeuren. Het aanvraagformulier van een minderjarige moet steeds worden ondertekend door de minderjarige zelf (vanaf ongeveer 6 jaar) en door een van beide ouders.
De gemeente, de provincie, de ambassade of het consulaat kunnen altijd vragen dat de andere ouder eveneens zijn akkoord geeft. Ouderlijk akkoord kan eventueel ook op een afzonderlijk document.

Procedure gewone en dringende aanvraag

Belgen die in België wonen, vragen hun internationaal reispaspoort aan bij het gemeentebestuur van hun woonplaats. Belgen in het buitenland vragen hun reispaspoort aan bij de Belgische ambassade of het Belgische consulaat dat bevoegd is voor de plaats waar ze zich bevinden. Uitzonderlijk, kan een reispaspoort ook bij de gemeentebesturen aangevraagd worden door Belgen die niet zijn ingeschreven in een Belgische gemeente (en in het buitenland verblijven). Dit kan enkel in de laatste gemeente waar je ingeschreven was of de gemeente waar je geboren bent (indien nooit in België ingeschreven) of de gemeente van je keuze (indien nooit in België ingeschreven en er evenmin geboren)

Vraag je paspoort zeker op tijd aan. Hou rekening met een leveringstermijn van minstens vijf werkdagen. In drukke periodes kan de wachttijd oplopen. Een wettelijke feestdag wordt niet meegeteld als een werkdag. Voor aanvragen van reispaspoorten door Belgen woonachtig in het buitenland, kan de aanvraag langer duren gezien deze nog goedgekeurd moeten worden door de bevoegde diplomatieke post.

Er bestaat wel een dringende procedure en superdringende procedure. Voor de dringende procedure als de gemeente de aanvraag voor 15 uur digitaal doorstuurt, kan het reispaspoort zelfs de werkdag na de aanvraag bij de gemeente worden afgeleverd. De levering kan echter niet op zaterdag gebeuren. De spoedprocedure is wel duurder.

Procedure superdringende aanvraag

De voorwaarden om een paspoort met de superdringende procedure aan te vragen zijn strikter:

 • Geen 2 of meer verloren of gestolen paspoorten in de voorbije 5 jaar.
 • Men mag niet het voorwerp zijn van een gerechtelijke, politonele of administratieve maatregel die de onvoorwaardelijke uitreiking van een nieuw paspoort verhindert. Als er een dergelijke maatregel bestaat, zal de aanvraag in superdringende procedure geweigerd worden en krijgt de aanvrager het geld voor die procedure terug.
 • Een minderjarig kind moet bij de aanvraag vergezeld worden door minstens één ouder (vader of moeder) die op hetzelfde adres woont.
 • enkel voor Belgen ingeschreven in een Belgische gemeente en aanvragen van een reisdocument voor staatlozen of reisdocument voor vluchtelingen

De aanvraag kan ingediend worden:

 • ofwel bij een gemeente
 • ofwel rechtstreeks bij het loket in de Warandeberg van de FOD Binnenlandse Zaken. Het loket superspoedprocedure in de Warandeberg van de FOD Binnenlandse Zaken behandelt enkel aanvragen superdringende procedure (enkel betaling met bank- of kredietkaart, geen cash). De aanvraag kan gebeuren:
  • van maandag tot vrijdag van 8.30 uur tot 19.45 uur. De levering is voorzien binnen uiterlijk 4,5 uur aan het loket. Dit betekent dat een aanvraag moet zijn doorgestuurd voor 15.00 om het paspoort nog diezelfde dag te kunnen ophalen. Paspoorten waarvan de aanvraag later werd doorgestuurd, kunnen de volgende werkdag of zaterdag vanaf 8.30 worden opgehaald. Paspoorten waarvan de aanvraag werd doorgestuurd op zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag, kunnen de volgende werkdag vanaf 10h00 aan het loket worden opgehaald.
  • op zaterdag van 8.30 uur tot 12.15 uur.Dit betekent dat paspoorten aangevraagd op zaterdag pas de volgende maandag ter beschikking zijn! Paspoorten met de superdringende procedure die vrijdag werden doorgestuurd, zijn wel al zaterdag ter beschikking aan het loket superspoedprocedure.

Opgepast bij aanvragen bij het loket van de FOD Binnenlandse Zaken:

 • De aanvrager moet zich minstens een kwartier voor sluitingstijd melden bij het loket.
 • De aanvrager moet zich kunnen identificeren, normalerwijze met een identiteitskaart.
 • De aanvrager moet de paspoorten of reisdocumenten die hem in de afgelopen 10 jaar werden afgegeven, voorleggen.
 • Het loket behandelt geen aanvragen voor tweede paspoorten.

De uitreiking van het paspoort gebeurt enkel aan het loket in de Warandeberg:

 • aan de aanvrager zelf, die het aanvraagformulier en zijn identiteitskaart moet voorleggen;
 • of aan een gezinslid (vader/moeder/meerderjarige broer of zus), een wettelijke vertegenwoordiger of een persoon die op hetzelfde adres woont. Die moet zijn eigen identiteitskaart en het aanvraagformulier voorleggen.

De aanvrager moet zich minstens een kwartier voor sluitingstijd melden!

Loket paspoorten en identiteitskaarten  ( FOD Binnenlandse Zaken )
Koloniënstraat 1
1000 Brussel
T 02/518.21.16

Wat meebrengen

Voor de aanvraag heb je volgende documenten nodig:

 • je identiteitskaart.
 • 1 recente kleurenpasfoto die voldoet aan de I.C.A.O. normen. Pasfoto mag niet ouder zijn dan 6 maand!
 • je oud reispaspoort (als u er een heeft).
 • Eventueel Kids-ID voor minderjarige kinderen. De kinderen moeten ook persoonlijk aanwezig zijn.

Bedrag

De kostprijs van een reispaspoort is afhankelijk van de leeftijd en de gekozen procedure. Het reispaspoort kost:

 • Vanaf 18 jaar:

  • normale procedure € 80
  • dringende procedure     € 255
  • superdringende procedure € 315
 • Minder dan 18 jaar:

  • normale procedure € 35
  • dringende procedure     € 210
  • superdringende procedure  € 270

Website

Belgisch paspoort