U bent hier

Reglementen en verordeningen

Orgaan Datum Bekendmaking Besluit
GR 04/09/2023 07/09/2023

Goedkeuren reglement Onthard je tuin

RMW 26/06/2023 03/07/2023

Hervaststellen reglement Koksifood Sociale Kruidenier

GR 26/06/2023 03/07/2023

Goedkeuring automatische koppeling recht op € 1 maaltijden aan het recht op onderwijscheques

GR 26/06/2023 03/07/2023

Hervaststellen reglement onderwijscheques

GR 26/06/2023 03/07/2023

Hervaststelling reglement drempelprijs

GR 26/06/2023 03/07/2023

Hervaststellen academiereglement schooljaar 2023-2024 - Westhoek Academie Koksijde (WAK)

GR 26/06/2023 03/07/2023

Hervaststellen schoolreglement "Mijn kind gaat naar de basisschool"- Gemeentelijke basisschool Oostduinkerke

GR 26/06/2023 03/07/2023

Hervaststellen schoolreglement "Mijn kind gaat naar de basisschool"- Gemeentelijke basisschool Koksijde

GR&RMW 26/06/2023 03/07/2023 Jaarrekening 2022 gemeente en ocmw Koksijde
GR 22/05/2023 26/05/2023

Goedkeuring reglement vrijetijdsparticipatie

GR 22/05/2023 26/05/2023

IKWV - Vaststellen wijziging huishoudelijk reglement

GR 22/05/2023 26/05/2023

Vaststellen toelagereglement duurzaam bouwadvies Acasus voor woningen in Koksijde

GR 24/04/2023 27/04/2023

Vaststelling huishoudelijk reglement op het gebruik van de VIP-ruimte in Sportcentrum Koksijde

GR 27/03/2023 29/03/2023

Goedkeuring van een wijziging aan het algemeen politiereglement van de gemeente Koksijde wat betreft de regeling inzake de horecaterrassen.

RMW 19/12/2022 21/12/2022

Goedkeuren reglement Koksifood Sociale Kruidenier

RMW 19/12/2022 21/12/2022

5de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - deel OCMW

GR 19/12/2022 21/12/2022

Goedkeuren nieuw huisreglement uitleendienst jeugddienst

GR 19/12/2022 21/12/2022

5de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - deel OCMW

GR 19/12/2022 21/12/2022

5de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - deel gemeente

GR 14/11/2022 16/11/2022

Hervaststelling van het gemeentelijk reglement op de ambulante handel

GR 14/11/2022 16/11/2022

Hervaststelling huishoudelijke reglementen op het gebruik van sportinfrastructuur

RMW 10/10/2022 14/10/2022 Hervaststellen reglement Minder Mobiele Centrale
GR 10/10/2022 14/10/2022

Hervaststellen reglement digitale taxicheques

GR 10/10/2022 14/10/2022

Vaststelling reglement Bike Wash aan Sporthal Hazebeek Oostduinkerke

RMW 20/06/2022 22/06/2022 4de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - deel OCMW
RMW 20/06/2022 22/06/2022 Jaarrekening 2021 - vaststellen gedeelte OCMW
GR 20/06/2022 22/06/2022 Aanpassing schoolreglement - gemeentelijke basisschool Koksijde
GR 20/06/2022 22/06/2022 Aanpassing schoolreglement - gemeentelijke basisschool Oostduinkerke
GR 20/06/2022 22/06/2022 Goedkeuring meerjarenplanaanpassing 3 van 2020-2025 van het autonoom gemeentebedrijf Koksijde
GR 20/06/2022 22/06/2022 Advies rekeningen 2021 Autonoom gemeentebedrijf Koksijde
GR 20/06/2022 22/06/2022 4de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - deel OCMW
GR 20/06/2022 22/06/2022

4de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - deel gemeente

GR 20/06/2022 22/06/2022

Jaarrekening 2021 - goedkeuren gedeelte OCMW zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn en definitief vaststellen gehele jaarrekening 2021

GR 20/06/2022 22/06/2022 Jaarrekening 2021 - vaststellen gedeelte gemeente
GR 23/05/2022 01/06/2022

Goedkeuren reglement speelstraten

GR 25/04/2022 03/05/2022 Goedkeuren reglement voor de overdracht van een archeologisch ensemble
GR 21/03/2022 01/04/2022 Goedkeuren reglement algemene voorwaarden in het kader van de oragnisatie van evenementen in Koksijde
RMW 21/02/2022 25/02/2022 Hervaststellen van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn
GR 21/02/2022 25/02/2022 Hervaststellen van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad
GR 24/01/2022 31/01/2022 Goedkeuren reglement Hartje voor de zorg
RMW 13/12/2021 23/12/2021 Hervaststellen van de rechtspositieregeling van de gemeente Koksijde
GR 13/12/2021 23/12/2021 Hervaststellen van de rechtspositieregeling van de gemeente Koksijde
GR 22/11/2021 24/11/2021 Hervaststellen huishoudelijk reglement dienst voor onthaalouders
GR 22/11/2021 24/11/2021 Goedkeuren van het huishoudelijk reglement voor Snookerzaal Ster Der Zee
GR 22/11/2021 24/11/2021

Goedkeuren evaluatiereglement gemeentelijk basisonderwijs

GR 22/11/2021 24/11/2021

Reglement op de voorwaarden en de procedure tot toekenning van de eretitel van mandatarissen

GR 26/04/2021 29/03/2021 Goedkeuring reglement toekennen geboortepremie
GR 26/04/2021 29/03/2021 Goedkeuring reglement inzake toekenning en gebruik van de Koksijdebon
RMW 22/03/2021 24/03/2021 Toewijsreglement assistentiewoningen Maartenoom: goedkeuring
GR 22/03/2021 24/03/2021 Hervaststellen huishoudelijk reglement speelotheek De Speelkriebel
GR 22/03/2021 24/03/2021

Hervaststellen huishoudelijk reglement buitenschoolse kinderopvang

RMW 14/12/2020 16/12/2020
GR 14/12/2020 16/12/2020

RMW 14/12/2020 16/12/2020

RMW 21/10/2020 22/10/2020
RMW 21/10/2020 22/10/2020

GR 31/08/2020 10/09/2020
GR 29/06/2020 08/07/2020

GR 29/06/2020 08/07/2020

GR 29/06/2020 08/07/2020
GR 29/06/2020 08/07/2020
GR 29/06/2020 08/07/2020

RMW 29/06/2020 08/07/2020
GR 17/02/2020 21/02/2020
GR 17/02/2020 21/02/2020
GR 20/01/2020 27/01/2020
GR 20/01/2020 27/01/2020
GR 20/01/2020 27/01/2020

GR 20/01/2020 27/01/2020

GR 16/12/2019 24/12/2019
GR 16/12/2019 24/12/2019
GR 16/12/2019 24/12/2019
GR 16/12/2019 24/12/2019
GR 16/12/2019 24/12/2019

GR 16/12/2019 24/12/2019

GR 16/12/2019 24/12/2019

 

 

GR 16/12/2019 20/12/2019
GR 16/12/2019 20/12/2019
RMW 16/12/2019 20/12/2019
GR 02/07/2019 30/08/2019
GR 02/07/2019 05/07/2019
RMW 02/07/2019 03/07/2019
GR 26/03/2019 4/04/2019
VB 05/02/2019 28/02/2019
GR 29/01/2019 31/01/2019
CBS 21/01/2019 29/01/2019

 

RMW 20/12/2018 27/12/2018
RMW 20/12/2018 27/12/2018
RMW 20/12/2018 27/12/2018
RMW 20/12/2018 27/12/2018
RMW 20/09/2018 28/09/2018
GR 03/09/2018 13/09/2018
GR 03/09/2018 13/09/2018
GR 05/05/2018 28/05/2018
RMW 19/04/2018 03/05/2018
RMW 19/04/2018 03/05/2018
GR 26/03/2018 27/03/2018
GR 18/04/2017 28/04/2017
RMW 16/06/2016 20/06/2016
RMW 18/02/2016 01/03/2016
RMW 18/02/2016 01/03/2016
GR 17/08/2015 27/08/2015 Huishoudelijk_reglement_gemeentelijk_openluchtzwembad.pdf
GR 17/08/2015 27/08/2015 Tarieven_gemeentelijk_openluchtzwembad.pdf
GR 22/06/2015 03/07/2015 Reglement_Kunstkans.pdf
GR 22/06/2015 03/07/2015 Reglement_tussenkomst_activiteiten_Huis_van_het_Kind.pdf
GR 20/04/2015 30/04/2015 Reglement_tussenkomst_van_het_inschrijvingsgeld_of_het_lidmaatschap_bij_jeugdverenigingen
voor_personen_in_armoede_of_de_deelname_aan_een_meerdaagse_uitstap.pdf
GR 23/06/2014 27/06/2014 Nieuw_prijsbeleid_Musea_Koksijde.pdf
GR 23/06/2014 27/06/2014 Subsidiereglement_inzet_professionele_veiligheidsagenten_voor_fuiven.pdf