Raad voor Lokale Economie

Eén van de vele gemeentelijk adviesraden is de Raad voor Lokale Economie. De Raad voor Lokale Economie wil de lokaal economische belangen van de gemeente Koksijde behartigen.

In eerste instantie heeft de Raad voor Lokale Economie een adviserende taak op vlak van lokale economie. Het opzetten en bevorderen van initiatieven en projecten met betrekking tot de lokale economie, evenwel zonder het organiseren van commerciële activiteiten en het nastreven van een goed overleg en samenwerking tussen het gemeentebestuur en ondernemers over zaken met betrekking tot lokale economie behoort eveneens tot zijn taken.

Deze raad werd in 2019 opnieuw samengesteld.