Projectsubsidie Jeugdinitiatieven

Een projectsubsidie is een bedrag dat ter beschikking staat van nieuwe initiatieven.  Het kan gaan om een jeugdwerkinitiatief met een permanente werking of om losse initiatieven.  Ook kunnen eenmalige hoge kosten van een vereniging hiermee gedragen worden.  Zo is het mogelijk om in te spelen op de snel evoluerende jeugdwerkactualiteit. 

De projectsubsidie kan ook worden gebruikt om niet-georganiseerde jongeren te ondersteunen die gezamenlijke initiatieven willen opzetten.

Het totale bedrag van de projectsubsidie bedraagt € 1.500.

Over de toekenning van de bedragen beslist het schepencollege, na advies van de jeugdraad.  Het maximumbedrag voor een subsidie bedraagt € 750.

De aanvragers van een project dienen een dossier in bij de jeugdraad en stellen hun project voor op een vergadering van de jeugdraad (algemene vergadering of bureau). Bij het dossier wordt een raming gevoegd van de kosten van het initiatief.
Na afloop van het project maken de verantwoordelijken een afrekeningsdossier.  Zo kan worden nagegaan of de subsidie ook daadwerkelijk voor het voorgestelde project werd gebruikt.