U bent hier

Papieren en attesten

Diefstal of verlies van reispaspoort

Werd je Belgisch reispaspoort gestolen? Of heb je deze verloren? Blokkeer deze dan onmiddellijk om frauduleus gebruik te vermijden.

Diefstal, verlies of vernietiging identiteitskaart

Werd je identiteitskaart gestolen? Of heb je deze verloren? Blokkeer deze dan onmiddellijk.

Digitale sleutel aanvragen

Om zich te identificeren bij online-diensten van de overheid kan de burger die niet over een elektronische identiteitskaart beschikt, een token aanvragen.

Duplicaat pukcode identiteitskaart aanvragen

Indien je geen pin- en pukcode meer heeft, dan kan jeeen nieuwe pukcode aanvragen op de dienst Burgerzaken of via de website van de Algemene Directie Instellingen en Bevolking van de FOD Binnenlandse Zaken.

Eensluidend verklaren van afschriften

Een voor eensluidend verklaarde kopie is een kopie van een origineel document dat door het gemeentebestuur gecontroleerd wordt op de echtheid.

Elektronische identiteitskaart (eID)

Met een Belgische identiteitskaart kan je aantonen dat je ingeschreven bent in het bevolkingsregister van België en kan je in het buitenland (vnl. Europese Unie) je nationaliteit en identiteit bewijzen.

Elektronische vreemdelingenkaart

Zowel niet-EU-vreemdelingen als EU-onderdanen ouder dan 12 jaar kunnen een elektronische vreemdelingenkaart aanvragen mits inachtname van bepaalde voorwaarden.

Kids-ID: elektronisch identiteitsdocument voor kinderen onder de 12 jaar

De Kids-ID is een elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de 12 jaar.

Legalisatie van Belgische documenten

Belgische documenten die nodig zijn voor gebruik in het buitenland moeten vaak gelegaliseerd te worden.

Reispaspoort

Een Belgisch reispaspoort is een document om uw identiteit te bewijzen in de landen waarvoor de Belgische identiteitskaart (eID) niet volstaat.

Reistoelating voor minderjarigen

Een reistoelating voor minderjarigen of 'ouderlijke machtiging' is een document waarop je als ouder toelating geeft aan je minderjarig kind om naar het buitenland te reizen.

Reistoestemming Verenigde Staten

Het is verplicht voor alle reizigers onder het Visa Waiver Program om een elektronische reistoestemming te verkrijgen voordat zij aan boord kunnen gaan van een vliegtuig of schip naar de Verenigde Staten.

Uittreksel levensbewijs

Het uittreksel levensbewijs of bewijs van leven is een document waarmee je kan aantonen dat je nog in leven bent.

Uittreksel nationaliteitsbewijs

Een bewijs van nationaliteit is een document dat officieel bevestigt dat je Belg bent.

Uittreksel samenstelling van het gezin

Het uittreksel samenstelling gezin geeft een overzicht van alle personen die deel uitmaken van éénzelfde gezin, dus alle personen die op éénzelfde adres gedomicilieerd zijn.

Uittreksel uit het strafregister

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document dat je persoonsgegevens weergeeft en eventuele strafrechterlijke veroordelingen. Dit uittreksel vervangt voortaan het “bewijs van goed gedrag en zeden”.

Uittreksels en attesten uit de registers van de burgerlijke stand

Op de dienst Burgerzaken kan je uittreksels en afschriften uit de akten van de burgerlijke stand verkrijgen.

Voorlopig identiteitsdocument

In uitzonderlijke gevallen bestaat de mogelijkheid om een voorlopig identiteitsbewijs te verkrijgen bij het Rijksregister te Brussel bij een dringend vertrek naar het buitenland.