U bent hier

Geplande werken

Jaak Van Buggenhoutlaan ondergaat een facelift

Op maandag 11 oktober 2021 keurde de gemeenteraad de plannen goed voor de heraanleg van de eerste fase van de Van Buggenhoutlaan (tussen rondpunt van de Zuid-Abdijmolen en huisnummer 39).

Kerkstraat

Na de herinrichting van de Zeelaan, Hegerplein en de Noordstraat in Koksijde-dorp, zal de gemeente begin 2022 starten met de heraanleg van de Kerkstraat.

N34 - heraanleg Ventweg Albert I laan - fase 2 (Groenendijk)

Dossier is goedgekeurd op de Gemeenteraad.

Nieuwpoortsteenweg

In de loop van 2022 starten de langverwachte werken voor de herinrichting van de Nieuwpoortsteenweg. We voorzien een aanbesteding te bekomen tegen eind oktober 2021. Een deel van de N396 (Koksijdesteenweg, Houtsaegerlaan, Vandammestraat) is reeds voorzien van veilige fietspaden, nu is dit deel van de Nieuwpoortsteenweg ook aan de beurt. Naast de aanleg van veilige fietspaden, gescheiden door een groenstrook, leggen we ook veilige en toegankelijke bushaltes aan, breiden we het voetpad in het centrum een stuk uit maar leggen we ook riolen aan. Met deze werken sluiten we ook een deel van de woningen in de Karthuizerstraat aan op het openbaar rioleringsnet alsook de Labeurhoek.

Verfraaien doortocht Oostduinkerke-Bad

Vernieuwen en verfraaien van de voetpaden, het vernieuwen van de openbare verlichting en waar mogelijk het beveiligen met afzonderlijke fietspaden.