U bent hier

Vergunningen

Aangifte verkoop tabak (beroepsaangifte 108)

Handelaars die tabak verkopen moeten een beroepsaangifte 108 aanvragen en indienen bij de Gewestelijke directie der Douane en Accijnzen.

Betaling muziekgebruik (Unisono)

Voor het gebruik van muziek dien je vergoedingen te betalen.

Camerabewaking in uw zaak?

Wens je in jouw zaak een camera plaatsen? In vele gevallen dien je hiervan gratis aangifte te doen.

Drankvergunning voor reizende drankgelegenheden

Als uitbater van een reizende drankgelegenheid (bv. tapwagen, mobiele cocktailbar, boot, ...) heeft u een drankvergunning nodig voor het schenken van alcohol voor consumptie ter plaatse.

Drankvergunning voor vaste drankgelegenheden

Alle toekomstige uitbaters van publieke inrichtingen (vaste drankslijterijen) die van plan zijn gegiste en sterke dranken te schenken, moeten een drankvergunning hebben.

Handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken

Wanneer je alcoholhoudende dranken verkoopt heb je de ‘vergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken’ nodig. Deze vergunning is niet van toepassing voor verbruik ter plaatse in bv. een horecazaak.

Handelszaak uitbaten met producten op basis van cannabis of derivaten (CBD)

Als handelaar moet je handelszaak in Koksijde beschikken over een vestigingsvergunning en uitbatingsvergunning om producten op basis van cannabis of derivaten te verkopen.

Individuele signalisatie van handelszaken tijdens openbare werken

Handelaars die moeilijk bereikbaar zijn omwille van wegenwerken, kunnen individuele borden laten plaatsen.

Inname openbaar domein - verhuis/levering met lift/werven

Indien je werken wenst uit te voeren en hiermee openbaar domein inneemt dien je hiervoor voorafgaand toelating te vragen aan het college van burgemeester en schepenen. Bovendien dien je voor toegang op de Zeedijk over een badge te beschikken.

Inname openbaar domein handelszaken

Indien je een terras wenst vóór uw handelszaak dient je hiervoor een vergunning aan te vragen. Indien het een terras op openbaar domein betreft volstaat het een toelating van het College van Burgemeester en Schepenen.

Nachtelijke verkoop alcohol

Vanaf 1 februari 2017 is de is de nachtelijke verkoop van alcohol boven 5,2% en alcopop’s verboden tussen 22.00u en 07.00u.

Nachtwinkel openen

Als handelaar moet je in Koksijde beschikken over een vestigingsvergunning en uitbatingsvergunning om een nachtwinkel uit te baten.

Omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten

Wanneer een kleinhandelsactiviteit met een netto handelsoppervlakte van meer dan 400 m2 start, is een kleinhandelsvergunning nodig.

Sluitingsuren voor kleinhandelszaken / dagwinkels

Elke kleinhandelszaak of dagwinkel mag open zijn tussen 05.00u en 22.00u. Tijdens de maanden juli en augustus is dit tot 23.00u.

Taxidienst

Taxi - personenvervoer

Toelating of erkenning FAVV

Wanneer je een zaak begint waar je met voedingsmiddelen werkt, vraag je best de registratie, toelating of erkenning bij het FAVV (vroeger voedingsmiddelenvergunning).

Vaste wegwijzers openbaar domein

Indien je wegwijzers voor uw handelszaak wil aanbrengen op openbaar domein is hiervoor toelating vereist. De voorwaarden zijn afhankelijk van de wegbeheerder. De aanvraag gebeurt via de gemeente.

Vergunning C voor kansspelen in drankgelegenheden (kansspelinrichtingen klasse III)

Voor het aanbieden van kansspelen in een drankgelegenheid (kansspelinrichting klasse III) heeft u een vergunning C nodig.

Vergunning of melding omgevingsloket

Voor het oprichten en slopen van constructies op een bouwperceel en het uitvoeren van ingeschreven activiteiten is veelal een omgevingsvergunning vereist. Ook verhardingen, tuinhuisjes, zwembaden en dergelijke worden als constructies beschouwd.