U bent hier

Vergunningen

Aanvraag organisatie evenementen

Indien je werken wenst uit te voeren en hiermee openbaar domein inneemt dien je hiervoor voorafgaand toelating te vragen aan het college van burgemeester en schepenen. Bovendien dien je voor toegang op de Zeedijk over een badge te beschikken.

Gemeentelijke vergunning voor drankgelegenheden

Alle toekomstige uitbaters van publieke inrichtingen (vaste drankslijterijen) en reizende drankslijterijen (bijvoorbeeld tapwagen, boten, treinen …) die van plan zijn gegiste en sterke dranken te schenken, moeten een drankvergunning hebben.

Individuele signalisatie van handelszaken tijdens openbare werken

Handelaars die moeilijk bereikbaar zijn omwille van wegenwerken, kunnen individuele borden laten plaatsen.

Nachtelijke verkoop alcohol

Vanaf 1 februari 2017 is de is de nachtelijke verkoop van alcohol boven 5,2% en alcopop’s verboden tussen 22.00u en 07.00u.

Nachtwinkel openen

Als handelaar moet je in Koksijde beschikken over een vestigingsvergunning en uitbatingsvergunning om een nachtwinkel uit te baten.

Omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten

Wanneer een kleinhandelsactiviteit met een netto handelsoppervlakte van meer dan 400 m2 start, is een kleinhandelsvergunning nodig.

Sluitingsuren voor kleinhandelszaken / dagwinkels

Elke kleinhandelszaak of dagwinkel mag open zijn tussen 05.00u en 22.00u. Tijdens de maanden juli en augustus is dit tot 23.00u.

Taxidienst

Taxi - personenvervoer

Toelating of erkenning FAVV

Wanneer je een zaak begint waar je met voedingsmiddelen werkt, vraag je best de registratie, toelating of erkenning bij het FAVV (vroeger voedingsmiddelenvergunning).

Vaste wegwijzers openbaar domein

Indien je wegwijzers voor uw handelszaak wil aanbrengen op openbaar domein is hiervoor toelating vereist. De voorwaarden zijn afhankelijk van de wegbeheerder. De aanvraag gebeurt via de gemeente.

Vergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken

Wanneer je alcoholhoudende dranken verkoopt heb je de ‘vergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken’ nodig.

Vergunning of melding omgevingsloket

Voor het oprichten en slopen van constructies op een bouwperceel en het uitvoeren van ingeschreven activiteiten is veelal een omgevingsvergunning vereist. Ook verhardingen, tuinhuisjes, zwembaden en dergelijke worden als constructies beschouwd.