U bent hier

Aanvraag parkeerkaart als zorgverlener

Zorgverstrekkers die instaan voor (dringende) medische en zorgverstrekkende hulp van personen aan huis, zoals huisartsen, thuisverpleegkundigen, kinesisten en persoonsverzorgers, kunnen bij het gemeentebestuur een parkeerkaart aanvragen. Hiertoe dient aan volgende voorwaarden voldaan te worden:

  • voor een parkeerkaart dient jaarlijks een retributie betaald van 60 euro
  • de parkeerkaart dient steeds in combinatie met de blauwe parkeerschijf gebruikt en geeft recht op 60 minuten gratis parkeren tijdens de uitoefening van de beroepswerkzaamheden (huisbezoeken)
  • per parkeerkaart kunnen maximaal twee nummerplaten vermeld worden
  • de zorgverstrekker dient zijn/haar praktijk in de gemeente Koksijde te hebben
  • de zorgverstrekker moet officieel erkend zijn door het RIZIV