U bent hier

Openbare markten in Koksijde - standplaats

Openbare markten in Koksijde

De gemeente Koksijde richt op het openbaar domein volgende openbare markten in:

 • Vrijdagmarkt Koksijde in de Jaak Van Buggenhoutlaan van 8u tot 13 u.
 • Dinsdagmarkt Oostduinkerke vanaf april tot eind september op de Zeedijk van Oostduinkerke van 8 tot 13 u. Vanaf oktober tot eind maart op het Fabiolaplein van 8 tot 13u. .

Standplaats openbare markten

Om een standplaats te hebben op de markt heeft u als marktkramer de keuze tussen een losse of vaste standplaats.

Een vaste standplaats op een openbare markt wordt toegewezen per abonnement. Om een vaste standplaats aan te vragen moet je het aanvraagformulier samen met een kopie van uw machtiging en andere bijlagen bezorgen aan de dienst economie (Zeelaan 303 - 8670 Koksijde , economie [at] koksijde.be).

Een losse standplaats op een openbare markt is een standplaats voor de marktdag zelf en onderscheidt zich van een standplaats per abonnement. De losse standplaatsen worden toegewezen op de marktdag zelf door de aanwezige marktleider voor aanvang van de markt.

Een infobrochure en het aanvraagformulier voor een vaste standplaats op één van de openbare markten kan je onderaan deze pagina downloaden.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een vaste en losse standplaats op de openbare markt moet u aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Beschikken over een machtiging tot het uitoefenen van  ambulante activiteiten als werkgever (de zogenaamde leurkaart). Deze machtiging wordt afgeleverd door een erkend ondernemingsloket en is geldig in heel België voor de duur van de activiteit.
 • Beschikken over een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en brandrisico’s en, indien van toepassing, een keuringsattest voor uw gas- en/of elektriciteitsinstallatie.
 • Als u voeding wil verkopen, moet u beschikken over een registratie, erkenning of toelating van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen)
 • Als u gegiste en/of sterke drank wil schenken, is een drankvergunning voor een reizende drankgelegenheid vereist. Deze drankvergunning vraag u aan bij de gemeente waar u gedomicilieerd bent.
 • Als u gegiste en/of sterke drank wil verkopen (geen consumptie ter plaatse), is een handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken vereist. Deze vergunning moet u aanvragen bij de Gewestelijke directie van Douane en Accijnzen.

Bedrag

De aanvraag is gratis. De kostprijs voor een vaste en losse standplaats is bepaald in het belastingreglement op ambulante handel op de door de gemeente ingerichte openbare markten. Een overzicht van de standgelden per markt kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Overdracht

U mag uw abonnement zelf overdragen aan iemand anders als de overnemer:

 • een machtiging ambulante activiteiten heeft
 • uw specialisatie verderzet op uw overgedragen plaats
 • de standplaats niet binnen het jaar overdraagt aan iemand anders

De overnemer mag de standplaats pas innemen nadat de gemeente vaststelde dat:

 • de overnemer een machtiging ambulante activiteiten heeft
 • de overnemer het maximum aantal standplaatsen per onderneming die het gemeentelijk reglement vastlegt, niet overschrijdt

De overdracht van een abonnement kan gaan over één of meerdere standplaatsen en betekent, niet noodzakelijk, de stopzetting van uw activiteiten in zijn geheel.

Vul het aanvraagformulier in dat u onderaan deze pagina kan downloaden, stuur het ingevuld op per brief, aangetekend schrijven of e-mail naar het college van burgemeester en schepenen. Hou het ontvangstbewijs telkens goed bij.

Regelgeving