U bent hier

Omgevingsvergunning (milieu)

  • Een particulier of bedrijf kan in Vlaanderen niet zomaar bepaalde activiteiten ontplooien die mogelijk milieuhinder (verontreiniging van lucht, water of bodem, geluidshinder, geurhinder, brandgevaar, …) veroorzaken.
  • Voor dergelijke activiteiten kan een melding of vergunning conform de van toepassing zijnde milieureglementering noodzakelijk zijn.

 

Interessante websites omtrent de Omgevingsvergunning

 

Klik hier voor bekendmakingen voor openbare onderzoeken en beslissingen in het kader van de omgevingsvergunnig.