U bent hier

Vlaamse ondersteuningspremie moet ondernemingen getroffen door corona op weg helpen

Wie komt in aanmerking?

De Vlaamse ondersteuningspremie geldt voor ondernemingen in het Vlaamse Gewest die tijdens de coronacrisis open zijn gebleven of na de versoepeling opnieuw hebben geopend en hierdoor een omzetdaling van 60 procent kennen. De onderneming moet onder het toepassingsgebied van de hinderpremie of compensatiepremie vallen, ongeacht of een onderneming deze hinder- en compensatiepremie nu wel of niet heeft aangevraagd.

Hoeveel bedraagt de ondersteuningspremie?

Voor ondernemingen en zelfstandigen in hoofdberoep of gelijkgesteld gaat het om een forfaitaire premie van 2.000 euro die wordt verhoogd met 2.000 euro voor elke bijkomende exploitatiezetel gelegen in het Vlaamse Gewest. Er moet steeds minimum één voltijdsequivalent personeelslid, ingeschreven bij de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ), tewerkgesteld zijn. Bij meerdere exploitatie- of uitbatingszetels wordt het aantal premies beperkt tot maximaal vijf premies van 2.000 euro per onderneming.

Zelfstandigen in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen hadden tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro en als loontrekkende voor minder dan 80 procent zijn tewerkgesteld, komen in aanmerking voor een éénmalige forfaitaire premie van 1.000 euro.

Hoe kan ik de ondersteuningspremie aanvragen?

Per onderneming kan één aanvraag worden ingediend. Die aanvraag geldt dan voor de verschillende exploitatiezetels samen. De premie kan aangevraagd worden tot 31 augustus. U kan de premie aanvragen door naar de website van Vlaio te surfen en op de roze knop ‘aanvragen’ te klikken. De aanvraag neemt slechts vijf minuten in beslag. Voor de aanvraag hebt u uw e-id en pincode of een andere digitale sleutel zoals itsme nodig, een Belgisch actief rekeningnummer van de onderneming en de website van de onderneming waarvoor u een aanvraag doet.

Nadat de voorwaarden werden onderzocht, wordt per mail meegedeeld of de premie al dan niet wordt toegekend. De uitbetaling van de ondersteuningspremie zal automatisch verlopen na een goedkeuring van de aanvraag.

Bij de indiening van de aanvraag moet de omzetdaling van 60 procent op eer worden verklaard. Het is hierbij belangrijk dat u de bewijsstukken minstens 5 jaar bijhoudt, zodat u ze kunt voorleggen tijdens een eventuele controle.

Vertel het verder