U bent hier

Update: Johnson & Johnson ook mogelijk voor mensen jonger dan 41

Momenteel worden mensen jonger dan 41 jaar standaard niet uitgenodigd voor een vaccinatie met een Johnson & Johnson-vaccin. Die groep kan binnenkort wel gevaccineerd worden met dit vaccin als ze eerst voldoende geïnformeerd en hiermee zelf gevaccineerd willen worden. Voor sommige mensen betekent dat ze verschillende weken vroeger gevaccineerd worden dan wanneer ze moeten wachten op een ander vaccintype. Hoe lang het precies zal duren, hangt af van de hoeveelheid vaccins .

Welke risico’s zijn eraan verbonden?

Wereldwijd zijn er een beperkt aantal gevallen gerapporteerd van trombose-incidenten na vaccinatie met het Johnson & Johnson-vaccin. Het gaat om een heel zeldzame bijwerking, die wel ernstige gevolgen kan hebben en zelfs tot overlijden kan leiden. Het zeer kleine risico op een ernstige bijwerking moet afgewogen worden tegen de risico’ s van een ernstig ziekteverloop bij een COVID-19-besmetting, waar het vaccin tegen beschermt. Hoe ouder een persoon is, hoe groter het risico bij zo’n COVID-19-besmetting is en hoe groter het voordeel van een vaccinatie is tegenover mogelijke bijwerkingen.

Mensen jonger dan 41 kunnen nu die afweging maken. Ze worden niet uitgenodigd voor een Johnson & Johnson-vaccin, maar ze kunnen dus wel zelf aangeven dat ze dit vaccin wel willen.

Inschrijven via QVAX.be

Mensen jonger dan 41 die zich kandidaat wil stellen voor dit vaccin, kunnen dit vermoedelijk vanaf 16 juni doen via het platform QVAX. Dat is hetzelfde platform dat momenteel wordt gebruikt voor het opstellen van de reservelijsten.

Bij alle nieuwe en bestaande inschrijvingen op QVAX komt er voor mensen jonger dan 41 een extra keuzeveld waarmee je kunt aangeven dat je ook voor een vaccinatie met het Johnson & Johnson-vaccin wil worden opgeroepen. Je krijgt daarbij ook informatie over de risico’s zodat je geïnformeerd kunt beslissen.

Ben je al geregistreerd op QVAX, dan krijg je een e-mail met de vraag om je inschrijving aan te vullen met de keuze of je al dan niet wil opgeroepen worden voor het Johnson & Johnson vaccin.

Hoe verloopt het verder?

Wanneer je je voor het Johnson & Johnson-vaccin hebt opgegeven, krijg je een oproep vanuit QVAX. Dat is dan via mail of via sms en niet via bpost. Dat kan last-minute zijn of een aantal dagen vooraf. Het is belangrijk dat je meteen reageert en een afspraak maakt, anders zal je vaccinatiecentrum een volgende persoon uitnodigen.

Inschrijving op QVAX betekent niet dat je zeker voor het Johnson & Johnson-vaccin wordt uitgenodigd. Je kunt net zo goed als reservepersoon voor een ander vaccin een oproep ontvangen.

Meer info? 

Surf naar Laatjevaccineren.be en QVAX.be

 

 

Vertel het verder