U bent hier

Update: Gemeentelijke basischool Koksijde sluit na positieve coronatest

De gemeentelijke basisschool van Koksijde (kleuter- en lagere afdeling) wordt gesloten t.e.m. de krokusvakantie. In 3 klassen van de lagere afdeling is er een leerling positief getest op Covid-19.

Deze beslissing werd genomen in de crisiscel deze voormiddag i.a.v. de burgemeester en de schooldirecteur, gezien er reeds verschillende besmettingen waren op school in de voorbije weken.

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “De sluiting komt er omdat we bijzonder bezorgd zijn omwille van het feit dat het over drie gevallen gaat met de (toch meer besmettelijke) Britse variant en dat ook enkele kinderen uit andere klassen ziek zijn. We willen erger voorkomen. Als we op die manier een periode van tien dagen (krokusvakantie inclusief) overbruggen, kan er dan maximaal ingezet worden op een veilige heropening van de school na de vakantie.”

  • In de crisiscel werd vervolgens ook beslist om alle buitenschoolse activiteiten (voor alle kinderen) in onze gemeentelijke gebouwen tot en met 11/2 niet te laten doorgaan.
    • Voormeld verbod geldt niet voor de organisatie van de voor- en naschoolse opvang die zowel binnen als buiten de school wordt georganiseerd op voorwaarde dat een strikte scheiding wordt voorzien tussen de kinderen van verschillende scholen.
    • Voor leerlingen van de gemeentelijke basisschool wordt gevraagd om - gelet op de specifieke situatie - voor de noodopvang (opvang tijdens de schooluren) op 10,11 en 12 februari contact op te nemen met de school.

Er is zeker geen reden tot paniek. We vragen iedereen om bijzonder waakzaam te zijn.

Samen komen we hierdoor. #topesterk💪🏼

Vertel het verder