U bent hier

Titels ereraadsleden gemeenteraad en OCMW-raad toegekend

Een historisch moment in de Kokpit zaterdagmorgen 10 september want heel wat eretitels werden plechtig uitgereikt. De gemeente Koksijde wenst iedereen te bedanken voor de maatschappelijke rol die ze hebben betekend voor Koksijde. 

Toespraak door burgemeester Marc Vanden Bussche

Gemeentehuis, zaterdag 10 september 2022

 

Geachte collega’s schepenen, raadsleden, ambtenaren,
Beste Christophe, Paul, André, Frédéric, Claire, Rita en Rik,
Geachte dames en heren familieleden, sympathisanten, …

Als burgemeester heet ik iedereen namens het gemeentebestuur hartelijk welkom ter gelegenheid van de plechtige verlening van de titels ‘eregemeenteraadslid van Koksijde’ en ‘ereraadslid OCMW van Koksijde’ – een historisch moment!

Eregemeenteraadslid

Christophe Bakeroot

We bijten de spits af met Christophe Bakeroot. In totaal zetelde Christophe twee legislaturen (12 jaar) in de gemeenteraad – van 2007 t.e.m. 2018. De eerste keer als opvolger van Lander Van Hove. Na de verkiezingen van 2012 was je rechtstreeks verkozen.

Bij Open Vld verdiende je je strepen als rasechte partijman, je was er o.a. ondervoorzitter. De grootste motivatie haalde je als voorzitter van de commissie Financiën en Personeel. Daarnaast vertegenwoordigde je Koksijde ook in een aantal intercommunales. Daar was je steeds een kritische, maar gewaardeerde stem in het debat. Christophe, je deed aan politiek uit sociaal engagement. “Het vertrouwen winnen van de burger en hun belang verdedigen”, droeg je hoog in het vaandel. “Om dat te verwezenlijken is een balans tussen werk, privé en politiek noodzakelijk”, liet je weten bij je afscheid in 2018. Wijze woorden. Proficiat met de toekenning van de titel als eregemeenteraadslid.

Eregemeenteraadslid

Paul Casselman

De tweede gehuldigde van de dag heeft een indrukwekkend politiek palmares. Onder de CVP- (en later CD&V-)vleugels werd je in 1994, 2000 en 2006 verkozen als gemeenteraadslid. Van 2013 en 2018 was dat voor Lijst Burgemeester. In totaal was je dus 24 jaar raadslid. Als voormalig maatschappelijk werker (KEI en WZC Dunecluze) zette je je vooral in voor de ‘zachte sector’, bewonderenswaardig.

Dat uit(te) zich ook in het voorzitterschap van de CM-kern Koksijde en het lidmaatschap in de Raad van Bestuur bij CM Oostende. Ook bij de KWB en Landelijke gilden verdiende je je strepen. Proficiat aan het nieuwe eregemeenteraadslid!

Eretitel OCMW-raadslid

Eregemeenteraadslid

André Cavyn

André was sinds 1983 onafgebroken gemeentelijk mandataris (OCMW en gemeenteraad) – t.e.m. 2018. Je zetelde in niet minder dan twaalf politieke, culturele en humanitaire verenigingen: je was dagelijks bezig als voorzitter en/of bestuurslid. Ook echtgenote Erna Delancker, ons allen welbekend, speelde een grote rol. Een greep uit het rijk verenigingsleven van André: N-VA, VVB Bachten de Kupe, Elfjulicomité Koksijde, VVV Koksijde-Oostduinkerke, de vrienden van het NAVIGO-museum, Cross to Romania.

In november 1994 kwam je in de gemeenteraad (d88) na het overlijden van Werner Gerry, je werd direct opnieuw verkozen (STeM) en was gemeenteraadslid tot aan de eeuwwisseling. Na een pauze (en een nieuwe passage in de OCMW-raad) keerde je terug in 2013 en 2018. Na de laatste verkiezingen verzaakte je aan je mandaat ten voordele van Sam De Rechter. Sinds juni 2021 woon je in Middelkerke, maar dat weerhoudt er ons niet van om je de titel van eregemeenteraadslid én ‘erelid OCMW-raad’ van Koksijde toe te kennen. Gefeliciteerd, André!

Eregemeenteraadslid

Frédéric Devos

Na twee decennia in de gemeentepolitiek verhuisde je, Fre, naar Veurne. Zo kwam er een abrupt einde aan je lokale politieke loopbaan. Als jonge snaak werd je in de verkiezingen van 2000 voor het eerst verkozen als gemeenteraadslid. Je was meteen ook ondervoorzitter van de VVV. Tussen 2008 en 2012 was je schepen, van o.a. Communicatie. Na de verkiezingen van 2012 zetelde je (van 2013 t.e.m. eind 2018) als fractieleider van Lijst Burgemeester. Van 2019 t.e.m. 22 februari 2022 volgden je laatste jaren als raadslid. Alles bij elkaar mag je terugblikken op een schitterende carrière van twintig jaar gemeenteraad.

Er waren veel mooie momenten, vriendschappen en realisaties. Zo stond je aan de wieg van de dienst Communicatie. Binnen de partij Open Vld Koksijde was Fre jarenlang jongerenvoorzitter en lanceerde je veel lokaal politiek talent. Tussen 2019 en 2021 was Fre zelfs afdelingsvoorzitter. Wie had dat gedacht toen je je eerste stapjes zette van het toen nog apolitieke Jong en Politiek Bewust? Een dikke proficiat!

Eretitel OCMW-raadslid

Claire Fagoo

Claire, door je job als verpleegster (nu ben je welverdiend met pensioen) liepen ‘samen zorgen’ en bejaardenzorg als een oranje draad door je politieke loopbaan. Van 2007 t.e.m. 2018 zetelde je in de raad voor maatschappelijk welzijn: twaalf jaar waarin je je inzette voor veel mensen .

Je zetelde ook in het CD&V-bestuur en bent een bekend gezicht bij NEOS Koksijde, het netwerk van ondernemende senioren. Naast de 55-plussers lagen ook kinderopvang en de bestrijding van kinderarmoede je nauw aan het hart. Bedankt voor wat je voor al die mensen hebt betekend en proficiat met je eretitel.

Erevoorzitter OCMW

Eregemeenteraadslid

Rita Gantois

Na ruim een kwarteeuw verliet Rita Gantois de politiek in 2020. Rita, je verdiende je strepen bij de Volksunie en de N-VA. Als voorzitter van de Gezinsbond werd je door Jan Loones en wijlen Yves Boullet gevraagd om mee in hun bestuur te stappen. Dat was in 1994. Deze eerste stap betekende het startschot van een rijkgevulde en erg gevarieerde politieke carrière. Na je eerste verkiezingsdeelname was je meteen zes jaar OCMW-voorzitter (1995-2000). Om je rol in die hoedanigheid te benadrukken krijg je de eretitel van voorzitter OCMW. Dik verdiend.

De daaropvolgende verkiezingen (2000, 2006, 2012 en 2018) werd je telkens met klank verkozen. Alles samen zetelde je 26 jaar in de gemeenteraad. De titel van eregemeenteraadslid is dus zeker terecht. Tussendoor (van 2016 tot 2018) blonk Rita nog uit als schepen van o.a. Cultuur én als federaal volksvertegenwoordiger (2014-2019) voor de N-VA. Een indrukwekkend parcours waarvoor onze oprechte felicitaties.

Eretitel OCMW-raadslid

Rik Stekelorum

Met Rik huldigen we vandaag nog een politiek icoon uit onze gemeente. Rik, we kennen je als een vaste waarde uit het verenigingsleven. Na je politieke debuut, eind de de jaren 70, volgden maar liefst acht verkiezingsdeelnames (1977-1982-1988-1994-2000-2006-2012-2018) voor de socialisten.

Van 1983 tot 1989 was je OCMW-raadslid. In 2000 werd je zelfs voor het eerst verkozen als gemeenteraadslid, maar kon je niet zetelen door het verwantschap met lijsttrekker (en zoon) Joeri – die we vandaag kennen als onze algemeen directeur. Dus kwam je weer terecht in de OCMW-raad, van 2001 tot 15 mei 2006. In totaal klok je af op ruim een decennium als OCMW-raadslid: chapeau!

In 2006 werd je voor de tweede keer verkozen als gemeenteraadslid, deze keer zetelde je wel: van januari 2007 tot 2013. Ook in 2012 werd je rechtstreeks verkozen, maar liet je je mandaat aan huidig schepen Ivan Vancayseele. Daarnaast was je jarenlang voorzitter van de Gezinsbond (Oostduinkerke). Bedankt voor je inzet en een welverdiende proficiat!

Eretitel OCMW-raadslid

Jan Deramoudt

Ten slotte geef ik mee dat ook Jan Deramoudt de titel ere-OCMW-raadslid krijgt. Hij kan er vandaag niet bij zijn, in Koksijde Golf ter Hille vindt vandaag de opendeurdag plaats. Jan verdiende zijn strepen als OCMW-raadslid tijdens de legislaturen 1995-2000 en 2001-2006 .

 

 

 

Vertel het verder