U bent hier

Nieuwe Milieupunten maken sorteren makkelijker

Koksijde neemt nieuwe Milieupunten in gebruik in de toeristische zone. Dat zijn inzamelpunten met ondergrondse containers voor pmd, papier-karton, glas en restafval in de toeristische zone. Sorteren wordt er zo de standaard. Op een heel eenvoudige manier.

Schepen van milieu Charlotte Castelein: “Steeds meer inwoners, tweedeverblijvers en toeristen gaan bewust om met hun afval. Dat waarderen we enorm. Onze berg restafval is op een goeie tien jaar met 40 % verminderd. Daar zetten we nu graag verder op in. We hadden al langer semi-ondergrondse containers voor restafval en glas. Die krijgen met de nieuwe Milieupunten een waardige en zeer kwalitatieve opvolger.”

Overal extra sorteermogelijkheden

Elk Milieupunt wordt uitgerust met telkens minstens één container voor pmd, papier-karton, gekleurd glas, wit glas en restafval.

“Vooral het aandeel pmd wint snel aan belang. Daarom voorzien we er het meeste containers voor. Want voor veel tweedeverblijvers en toeristen is het niet evident om gebruik te maken van de klassieke pmd-inzamelingen aan huis”, zegt schepen Castelein. “Met de Milieupunten kunnen we nu een mooi alternatief bieden. En meteen komt er nog minder afval op straat te staan. Dat zien we sowieso graag.”

Eenvoudig en klaar voor de toekomst

De containers voor pmd, papier-karton en glas kregen een aangepaste inwerpopening. Alleen wie huishoudelijk restafval aanbiedt, betaalt daarvoor. Dat is logisch en moet iedereen aanzetten om goed te sorteren.

Schepen Castelein: “We houden het systeem bewust heel eenvoudig. Zo werken we niet met een toegangsbadge of app die vooraf moeten worden afgehaald of geïnstalleerd. Ook het aloude muntsysteem wordt niet langer toegepast. Geen zorgen meer dus om met gepaste munten tot bij de automaat te komen. Je kunt gewoon contactloos betalen met je bankkaart aan de betaalzuil. Hoewel iedereen vertrouwd is met die manier van betalen, is dat betalingssysteem binnen de afvalsector eigenlijk nog niet op grote schaal uitgerold.”    

Samen met IVVO

De IVVO was mee aan zet tijdens de voorbereidingen en de realisatie. De afvalintercommunale onderzocht alle mogelijkheden grondig en reikte een voorkeurscenario aan voor gebruik in een toeristische context. Daar werd dan ook op ingezet.

De eerste Milieupunten worden nu, op het eind van de krokusvakantie, in gebruik genomen. In de weken daarna werken we de sites verder af en volgen de andere punten. Nog voor de paasvakantie zullen er in totaal 15 Milieupunten met samen 78 ondergrondse containers geactiveerd zijn.

Alle info op www.koksijde.be/milieupunten

Vertel het verder