U bent hier

Maak kennis met de twaalf energiewerken van Koksijde

De goedkoopste energie is energie die je niet verbruikt. Net zoals jij bespaart ook Koksijde. De gemeente pakt uit met twaalf werken die de energiefactuur binnen de perken houden. De meest belangrijke acties worden hieronder uitgelicht.

De XII werken

 • doven openbare verlichting
 • doven monumentenverlichting
 • investeren in zonnepanelen
 • investeren in ledverlichting
 • klimaatbeheersing in gemeentegebouwen
 • instelling sanitair warmwaterbereiding
 • efficiënt ruimtegebruik in gemeentegebouwen
 • sensibilisering personeel en gebruikers van gebouwen
 • activiteiten in vraag stellen: kwaliteit i.p.v. kwantiteit
 • inzetten op energievriendelijke mobiliteit
 • investeren in riothermie
 • uitbouw van een energieteam

Openbare verlichting 's nachts uitgeschakeld

Vanaf 8 januari schakelt Fluvius de openbare verlichting op het grondgebied uit tussen middernacht en 5 uur. Behalve op vrijdag en zaterdag. De belangrijkste toegangswegen (gewestwegen, o.a. Leopold II-Laan*, Polderstraat, Zeelaan en Strandlaan) blijven verlicht. Deze besparing verlaagt de factuur met een derde (ca. 437.000 euro).

*De sturing van de openbare verlichting in de Leopold II-laan gebeurt via verschillende elektriciteitscabines, waarop ook openbare verlichting van zijstraten zijn aangesloten. Daarom blijven, samen met blijvend brandende verlichting van de Leopold II-laan, ook de zijstraten geheel of gedeeltelijk mee verlicht. Na de latere verledding wordt dit regelbaar per lichtpunt.

Monumenten

De lichten van de Koksijdse monumenten (kerken, De Poort, fonteinen) brandden de voorbije jaren tot 23 uur. Dit beleid wordt voortgezet en aangevuld met de gebouwen die niet worden aangestuurd door Fluvius – bv. de Zuid-Abdijmolen.

Verdere uitrol zonnepanelen

Koksijde investeert al jaren in zonnepanelen. Vandaag wordt hernieuwbare energie geproduceerd op o.a. de feestzaal Witte Burg, de Gemeenteschool van Koksijde, de Bolledroom en de tennishal. Koksijde verhoogt het aantal panelen de komende jaren en voorziet ze ook op andere gebouwen.
De gemeenteraad keurde een nieuw raamcontract (voor 4 jaar) goed, waardoor nog meer openbare gebouwen worden uitgerust met zonnepanelen.

 • het gemeentehuis
 • het Sociaal Huis
 • de gemeentelijke werkplaatsen in Oostduinkerke
 • de feestzaal ’t Oud Schooltje
 • het Duinenhuis
 • het annexgebouw (Koksijde-Dorp)
 • de zaal voor vloersporten
 • de Buitenschoolse Kinderopvang (BKO)

Waarom kiest de gemeente voor deze gebouwen?

Dat is een combinatie van verschillende factoren: de grootte van het dak en de kwaliteit ervan, makkelijk toegankelijk of niet, al dan niet veel dagverbruik in het gebouw. Tenslotte gaat de gemeente ook na of de opgebruikte energie kan worden gedeeld na de installatie van digitale tellers.

Versnelde verledding openbare verlichting

Het beleid zet hier al jarenlang op in. Doel is om de volledige verledding tegen 2025 te realiseren. In totaal gaat het om 6.461 verlichtingstoestellen die zuiniger worden én kunnen worden gedimd. Ook bij nieuwe projecten (hockey, NAVIGO) kiezen we consequent voor ledverlichting. Idem voor bestaande gebouwen (bv. sporthal Hazebeek) i.f.v. energiewinst en terugverdientijd.

Klimaatbeheersing gemeentegebouwen

De comforttemperatuur ligt vandaag op 19 graden, in de sporthal is dat nog twee graden minder. Ook wordt de draaitijd van de verwarming beperkt in tijd. Uiteraard bekijkt Koksijde geval per geval en wordt er bijgestuurd i.f.v. specifieke gebruikers zoals ouderen en baby's.

Efficiënt ruimtegebruik in gemeentegebouwen

Op korte termijn sluiten de gebouwen waar slechts één of twee mensen werken. Sommige medewerkers worden gegroepeerd samengebracht. In het geval van de feestzalen bekijkt Koksijde of er geen kleinere ruimte beschikbaar is. Op lange termijn brengt de gemeente de gebouwen in kaart die niet dagelijks worden gebruikt om eventueel over te schakelen naar gemeenschappelijk gebruik.

Sensibilisering personeel en gebruikers van gebouwen

Energie besparen begint bij jezelf. Daarom roept Koksijde op om energiebewust te leven. Steek geen licht aan als er voldoende natuurlijk licht is of pas je kledij aan als het koud is. Kortom: geef zelf het goede voorbeeld.

Activiteiten in vraag stellen: kwaliteit i.p.v. kwantiteit

Elk event kost energie. Er zijn enkele quick wins: beperk het aantal activiteiten of kort de duurtijd in. Daarom besliste Koksijde om de duurtijd van de ijsbaan te herleiden (van drie) naar twee weken. Ook de kerstversiering brandt minder (zes i.p.v. zeven weken en minder branduren per dag).

Inzetten op energievriendelijke mobiliteit en riothermie (warmte uit rioolwater)

Koksijde zet in op energievriendelijke mobiliteit. Er is de optimalisering van het wagenpark en de afstoting van energieverslindende motoren (aankoop elektrische wagens). Daarnaast wordt ook ingezet op dienst- en bakfietsen.

Riothermie is een eenvoudige technologie waarbij restwarmte uit het rioolwater (afkomstig van douches en wasmachines) wordt gebruikt om gebouwen te verwarmen. Een warmtewisselaar en -pomp volstaan hiervoor. Wordt vervolgd.

Uitbouw K-energieteam

Koksijde werft een klimaatregisseur aan. Die klimaatregisseur neemt de regie van het Klimaatplan 2030 in handen, faciliteert waar nodig en inspireert iedereen om actief mee te werken en te denken aan acties met positieve impact op ons klimaat. Hij zorgt ook voor de opvolging van deze twaalf energiewerken.

 

Vertel het verder