U bent hier

Koksijde maakt zich zorgen over bestemming militaire kazerne

In de commissie Defensie kwam op woensdag 24 januari 2024 het dossier van de militaire basis van Koksijde aan bod. Daar heeft federaal minister van Defensie Ludivine Dedonder gezegd dat de gebouwen van de militaire kazerne ingenomen zouden worden door de overflow van de basis van Lombardsijde. De helikopters verhuizen tegen 2027 naar Oostende. Daarmee vervalt het plan van Koksijde om de werkplaatsen van de technische diensten een plaats te geven op de militaire basis en betaalbare bouwgronden te voorzien in de gemeente.

De gemeente Koksijde wil de luchtmachtbasis, een gebied van 400 hectare, ontwikkelen samen met de provincie. Dit jaar legt het alvast de stedenbouwkundige bepalingen vast voor het sportvliegveld, het natuurgebied en het industrieterrein.

Burgemeester Marc Vanden Bussche is verbaasd over het nieuws. “Dit is het eerste wat ik er officieel over hoor. Waar is het respect naartoe als we nieuws over zo’n belangrijk dossier, waar we trouwens al tien jaar mee bezig zijn, via de media moeten vernemen?”

Meer dan 10 jaar geleden besliste het Ministerie van Landsverdediging om op termijn de militaire luchtmachtbasis Koksijde te sluiten en de helikopterbasis te verhuizen naar Oostende dit zeer tegen de zin van onze gemeente. Dat betekende voor Koksijde een verlies van 500 jobs en het uittekenen van een herbestemming van 350 ha grond en een reconversie van de Basis Koksijde.

10 jaar 

De provincie werd aangesteld om een PRUP op te maken van het gebied met als uitgangspunt het behoud van het vliegveld voor recreatieve luchtvaart. De landbouwzone en de groene zones werden beschermd en de oude kazernegebouwen werden ingekleurd als blauwe zone voor openbaar nut. Bovendien werden op vraag van de bevolking 250 wooneenheden gecreëerd in de bouwzone rond de kerk in Koksijde-Dorp. Die zijn vooral bestemd als betaalbare kavels voor de jeugd. Om die grond vrij te maken, moeten de versleten gemeentegebouwen van de technische diensten en de groendienst eerst verhuizen naar de oude kazernezone.

Tot nu toe was dit voor iedereen duidelijk, alleen de timing bleef een doorn in het oog gezien de datum van verhuis naar Oostende telkens opgeschoven wordt door Defensie. Ondertussen, na 10 jaar van vergaderen, komt de eindfase van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan in zicht.

Op maandag 27 november 2023 was er een plenaire vergadering omtrent het PRUP Militaire Basis Koksijde waarop Defensie niet aanwezig was, maar wel enkele minuten vooraf een advies afleverde waaruit blijkt dat Defensie het geweer van schouder verandert en de oude kazernezone wil behouden. Dit betekent een keldering van de afspraken van de provincie met de gemeente Koksijde die betaalbare bouwgrond wilde creëren door de verhuis van de werkplaatsen naar de oude kazerne.

We citeren de reactie van de leidinggevende ambtenaar van de provincie West-VlaanderenWouter Billiet, trekker in het dossier:

Onderstaand mailtje vanuit defensie is echter een ander paar mouwen. Defensie was niet aanwezig op de plenaire vergadering en zoals jullie kunnen zien, kregen we dit advies pas toen de vergadering al gestart was. De inhoud van dit advies kwam voor ons als een donderslag bij heldere hemel. In de voorbije jaren en tijdens alle besprekingen was er nooit nog sprake van extra delen die defensie zou willen behouden. En net nu het dossier heel concreet wordt, komt dit plots naar boven. Dat dit zonder enig voorafgaand overleg of waarschuwing gebeurde, maakt het extra pijnlijk. Dit is voor ons als planteam een koude douche, zeker nu we dit dossier voorbije weken toelichtten aan de gemeenteraden van Koksijde en Veurne, Gecoro Koksijde en Veurne en Procoro.

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Nu komt plots de aap uit de mouw van minister Dedonder tijdens de commissievergadering van landsverdediging. Zij besliste blijkbaar eenzijdig om de oude kazerne van Koksijde niet te verkopen, maar als reserve te gebruiken voor de basis van Lombardsijde. Landsverdediging ontneemt de gemeente Koksijde niet alleen haar koninginnenstuk, met name de helikopterbasis die wij het liefst wilden behouden, maar ook het sluitstuk van het reconversieplan: de lokalisering van de werkplaatsen in de oude kazerne en de betaalbare bouwgrond die dat met zich meebrengt. In onze gemeente hebben we geen enkel woonuitbreidingsgebied. Dat is één van de redenen waarom we de basis willen aankopen. Het is duidelijk dringend tijd om samen rond de tafel te zitten. ‘Pacta sunt servanda’ ook door de minister van landsverdediging Dedonder. Ik stel ook bij mijn schepencollege een reactie van ongeloof, afschuw en onbegrip vast bij deze bocht van 180 graden die tegen alle uitgangspunten van de reconversieplannen ingaat. Ook de reactie op ons bod om de gronden aan te kopen, werd door Defensie nooit op een correcte manier behandeld. Ik vraag al langer schriftelijk een overleg met de premier over dit dossier, maar die afspraak is er nog steeds niet. Koksijde kijkt uit naar een spoedig overleg.”

 

Vertel het verder