U bent hier

Gemeenteraad keurt nieuwbouw NAVIGO-museum goed: museumdepot en demonstratiekeuken

Om zowel het behoud van het maritieme erfgoed van het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum te garanderen als de beleving van de bezoeker te verbeteren, plant de gemeente Koksijde-Oostduinkerke de bouw van een nieuw museumdepot. Deze werken werden goedgekeurd op de gemeenteraad van 20 april 2020. Deze uitbreiding van de bestaande museumgebouwen zal de materiele getuigenissen van het visserijverleden herbergen en biedt een blik achter de schermen aan het publiek. Er wordt ook plaats voorzien voor immateriële kennis, onder andere door middel van een demonstratiekeuken waar workshops kunnen worden georganiseerd. De werken gaan van start in de zomer van 2020 en worden opgevolgd door architectenbureau Havanna. De streefdatum voor ingebruikname is januari 2022.

Materieel én immaterieel erfgoed

“Het eerste deel van onze vernieuwingsplannen met het NAVIGO-museum wordt opgestart met een kijkdepot en een demonstratiekeuken. Daarna volgt een tweede fase voor onze potvis Valentijn,licht burgemeester Marc Vanden Bussche toe.

Het nieuwe depotgebouw zal in de eerste plaats dienst doen als veilig onderkomen voor de NAVIGO-collectie. De huidige standaarden voor een professioneel behoud en beheer van museale objecten, vragen immers om een modernere infrastructuur. De klimatisatie van een depotruimte is daarbij cruciaal: korte termijnschommelingen van de temperatuur en relatieve vochtigheid moeten vermeden worden. In het ontwerp van de nieuwe NAVIGO-depotruimte werd gekozen voor een opvallend duurzaam concept, genaamd het “Denenmarken-model”. Dit betekent dat de depotruimte niet verwarmd of gekoeld zal worden. De wanden worden sterk geïsoleerd, maar de vloer niet, waardoor al te grote temperatuurschommelingen worden gedempt. Het resultaat: een duurzame ruimte, met lage investerings- én energiekosten. Een win-win dus. Vanuit het aanpalende kijkkabinet zullen ook bezoekers trouwens een mooi zicht hebben op de museumcollectie in het depot.

“Ik ben uitermate blij met de look van het nieuwe gebouw, de mooie, open en lichte ruimtes zijn heel uitnodigend. Het depot wordt een schatkist die de bezoeker zal kunnen ontdekken. De samenwerking met het architectenbureau verloopt bijzonder aangenaam. We kijken uit naar de opening!” zegt Stéphanie Anseeuw, schepen van Cultuur & Erfgoed.

Naast het bewaren van het materieel erfgoed van het NAVIGO-museum, zal dit nieuw gebouw ook dienst doen om het immaterieel erfgoed van de visserij verder te borgen. Er wordt namelijk ook een demonstratiekeuken voorzien. Hier zal de kunst van het kuisen, verwerken en bereiden van vis doorgeven worden aan het publiek. Workshops door topchefs en in samenwerking met de hotelschool Ter Duinen staan dus op stapel. En om vis te roken of vers gevangen garnalen te koken, kan men terecht in het tuintje met buitenhaard.

Ineke Steevens, directeur van het NAVIGO-museum: “Wij zijn uiteraard superblij met de manier waarop de beleving van de bezoeker zal worden verrijkt! Zowel het immaterieel cultureel erfgoed, onze culinaire cultuur, als de collectie kunnen we op een prachtige manier ontsluiten in ons publiek toegankelijke depot.”

Het hele gebouw wordt ten slotte gekroond door een ‘ooievaarsnest’, waar de extra kantoorruimte, bibliotheek en vergaderruimte komen. Deze ‘penthouse’ zal een prachtig overzicht bieden over de hele museumsite. Dat wordt ongetwijfeld indrukwekkend.

Timing

Het nieuwe pand wordt ingepland op de plaats van de huidige depotgebouwen. Eerste werk is dus de afbraak van de voormalige pastorie en het CM-gebouw in de Pastoor Schmitzstraat. Als alles goed gaat, begint deze afbraak in de zomer van 2020 en zullen de werken afgerond worden tegen begin 2022. De buurtbewoners van de site waar de verbouwing gebeurt, werden al uitgenodigd voor een praktisch overleg.

De NAVIGO-collectie vindt ondertussen tijdelijk onderdak in de annex van het oud gemeentehuis van Koksijde.

Voor de tweede fase van de werken, nl. het binnenbrengen van potvis Valentijn in de museale ruimtes en de daaruitvolgende noodzakelijke aanpassingen aan het museumgebouw zijn de administratieve voorbereidingen lopende. Over de timing van deze werken wordt in de loop van 2020 concreter gecommuniceerd. 

Budget

€ 2.071.812, dit is inclusief de inrichting van de demonstratiekeuken en de omgevingswerken.

Vertel het verder