U bent hier

Coronafonds voor verenigingen: bijkomend bedrag van 50 procent

De Koksijdse gemeenteraad bekrachtigde het reglement voor een bijkomende toelage van 50 procent aan de lokale socioculturele, sport- en jeugdverenigingen. Dit reglement geeft aan welke verenigingen in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming. Daarnaast keurde de raad het reglement goed dat bepaalt dat een vereniging recht heeft op een financiële compensatie (bv. om gemaakte kosten of verliezen wegens coronamaatregelen te compenseren). 

50 procent extra

Verenigingen uit de socioculturele, jeugd- en sportsector die nu al een nominatieve subsidie en/of een toelage op basis van een reglement ontvangen, krijgen nu dus een aanvullend bedrag van 50 procent. Deze lokale verenigingen krijgen een bijkomende financiële injectie van 146.704 euro waarvoor ze geen papierwerk moeten doen.

Compensatie

Daarnaast keurde de raad een reglement goed waardoor het voor de erkende Koksijdse verenigingen mogelijk is om een financiële compensatie aan te vragen voor gemaakte kosten of geleden nettoverlies door de coronamaatregelen. Voorwaarde is dat de erkende vereniging een lokale werking aantoont in de socioculturele, sport- of jeugdsector. Er zijn twee periodes mogelijk:

  • 13 maart tot en met 31 december, uiterlijke indiendatum: 31 januari 2021
  • 1 januari tot en met 30 juni 2021, uiterlijke indiendatum: 31 juli 2021

Het college van burgemeester en schepenen beslist over deze toekenning op basis van een gemotiveerd advies.

Meer lezen over het Noodfonds voor verenigingen. 

 

Vertel het verder