U bent hier

Alles wat u moet weten over het corona-ouderschapsverlof

Wie heeft recht op het corona-ouderschapsverlof?

Om recht te hebben op het corona-ouderschapsverlof, moet u als werknemer minstens één maand in dienst zijn bij een werkgever. Dat is een stuk soepeler dan bij het gewone ouderschapsverlof, waarbij een werknemer minstens 12 maanden bij een werkgever aan de slag moet zijn.

De werknemer moet verder ten minste één kind ten laste hebben dat de leeftijd van 12 jaar nog niet heeft bereikt. Voor kinderen met een handicap geldt de maatregel tot 21 jaar. Ook adoptieouders en pleegouders hebben recht op het corona-ouderschapsverlof.

Hoe kan ik het corona-ouderschapsverlof opnemen?

De werknemer kan kiezen voor een 1/5 onderbreking, maar moet daarvoor wel een voltijdse betrekking hebben. Daarnaast is het ook mogelijk om te kiezen voor een 1/2 onderbreking. Daarvoor moet de werknemer minimum 75 procent tewerkgesteld zijn. Een volledige schorsing van de prestaties, zoals bij het gewone ouderschapsverlof, is hier niet mogelijk.

Het verlof kan opgenomen worden in een doorlopende periode tot het einde van de maatregel, of in maanden of weken, al dan niet opeenvolgend.

Hoe vraag ik het corona-ouderschapsverlof aan?

Wie het corona-ouderschapsverlof wil opnemen, moet de werkgever ten minste drie dagen op voorhand op de hoogte brengen. De werkgever moet steeds zijn akkoord geven. Ook een kortere termijn kan in onderling akkoord worden overeengekomen.

Neemt u al ouderschapsverlof? Dan hebt u twee mogelijkheden. U kunt het lopend ouderschapsverlof laten omzetten in corona-ouderschapsverlof, of u kunt het lopend ouderschapsverlof tijdelijk laten schorsen en corona-ouderschapsverlof in de plaats aanvragen. Ook hier is het akkoord van de werkgever vereist. De opname van het corona-ouderschapsverlof heeft geen impact op het saldo van het gewone ouderschapsverlof. Het komt dus bovenop de bestaande mogelijkheden.

Hoe lang is deze maatregel geldig?

Het corona-ouderschapsverlof kan opgenomen worden tussen 1 mei en 30 juni 2020.

Is het corona-ouderschapsverlof financieel voordelig?

De ministerraad heeft beslist dat de huidige bedragen voor ouderschapsverlof met 25 procent verhoogd zullen worden. Het is dus financieel interessant om uw lopend ouderschapsverlof om te zetten naar corona-ouderschapsverlof.

Wij maakten voor u de berekening op basis van het gewone ouderschapsverlof. Het corona-ouderschapsverlof is dus 25 procent hoger:

  • Jonger dan 50 en een (wettelijk) samenwonende ouder: 1/5 = nettobedrag van 119,68 euro, 1/2 = nettobedrag van 352,77 euro.
  • Ouder dan 50 en een (wettelijk) samenwonende ouder: 1/5 = nettobedrag van 179,52 euro, 1/2 = nettobedrag van 475,58 euro.
  • Alleenwonende ouder: 1/5 = nettobedrag van 231,98 euro, 1/2 = nettobedrag van 579,95 euro.

De bedragen voor het halftijds ouderschapsverlof gelden voor een voltijdse werknemer en worden pro rata verminderd voor een deeltijdse werknemer.

Zijn er nog andere alternatieven?

Naast het nieuwe corona-ouderschapsverlof, zijn er uiteraard nog alternatieve oplossingen mogelijk om thuiswerken te combineren met de zorg voor jonge kinderen. Het opnemen van vakantie, tijdskrediet, onbetaald verlof of verlof om dwingende redenen behoren tot deze alternatieven.

Vertel het verder