U bent hier

Afvalberg Koksijde slinkt met ruim 30%

De hoeveelheid restafval blijft in Koksijde verminderen. Op tien jaar tijd is de afvalberg er een derde kleiner. De gemeente zet sterk door. 

Schepen van milieu Guido Decorte: "Nooit eerder haalden we minder restafval op als de voorbije zomer. In vergelijking met een goeie tien jaar geleden gaat het zelfs om een daling met 34 procent. Dat is een dubbele klimaatdaad. Eén: er zijn minder vrachten nodig, én twee: er wordt minder verbrand in de verbrandingsoven. Steeds meer inwoners gaan bewust om met hun afval. Dit leeft in onze gemeente en is een pluim op de hoed van velen. We gaan door op dit elan. Samen gaan we voor nog minder afval in Koksijde."

Containers zijn de eerste keuze

Ook het aantal gezinnen dat een container gebruikt om restafval en groente-, fruit- en tuinafval in aan te bieden, blijft zienderogen stijgen.

Schepen Guido Decorte is zeker van zijn stuk: "Wie een container geprobeerd heeft, wil die niet meer kwijt. Het aanbieden van afval in containers is gewoon heel comfortabel. Wie bewust met zijn afval om gaat en goed sorteert, wordt bovendien beloond. Want je betaalt alleen voor wat je meegeeft. Dat maakt het heel duidelijk en eenvoudig. De tarieven blijven gewoon dezelfde (0,05 euro/kg voor gft en 0,15 euro/kg voor restafval)."

Jan Vandromme (diensthoofd Milieu): "Je zorgt bovendien onrechtstreeks mee voor het proper houden van het openbaar domein. Containers scheuren immers niet en kunnen niet worden open gepikt door meeuwen."

Mix van maatregelen aan de basis

De voorbije jaren werd steeds opnieuw ingezet om de restafvalberg te verkleinen.

  • Steeds focus op afval voorkomen (cf. campagnes Mooimakers, Plasticvrij Koksijde, …)
  • Zeer succesvolle selectieve inzameling van groente-, fruit- en tuinafval (incl. etensresten)
  • Introductie containers met slimme tarifering: je betaalt enkel voor wat je aanbiedt, per kg, gft goedkoper dan rest

= wie het goed doet, wordt beloond,

  • Aanpassing volume huisvuilzak van 60 liter naar 40 liter, een kleinere huisvuilzak zet aan tot nog beter sorteren en dus minder restafval
  • Geen gratis huisvuilzakken meer
  • Milieupark werkt goed (daar ook steeds meer extra materialen voor recyclage: vb. harde plastics, kurk, matrassen, …)
  • Uitbreiding sorteerregels pmd
  • Wisselwerking: minder restafval --> minder ophaaldagen van restafval --> minder restafval 
  • En bovenal: steeds meer milieubewuste inwoners en verblijvers.

Vertel het verder