U bent hier

Nieuwpoortsteenweg

Update Nieuwsbrief 23 augustus 2023
Update Nieuwsbrief 20 juni 2023
Update Nieuwsbrief 15 juni 2023 afsluiten Nieuwpoortsteenweg
Nieuwsbrief 13 juni 2023 - toplaag fietspaden en toplaag rijweg
Nieuwsbrief 26 april 2023 - grote hinder
Nieuwsbrief 27 januari 2023 - Afsluiten werfzone Nieuwpoortsteenweg kant Oostduinerke-Dorp
Nieuwsbrief 20 januari 2023 - huisvuilophaling

Vanaf maandag 4 september 2023 ligt de Nieuwpoortsteenweg tussen de Hof ter Hillestraat en de Karthuizerstraat volledig in de werfzone. Hier is geen doorgaand verkeer toegelaten en moet zowel voor het gemotoriseerd verkeer als de fietsers de aangeduide omleiding worden gevolgd. Einde van deze fase is voorzien zomerverlof 2024.

Ter hoogte van de woningen waar riolering wordt aangelegd, zal de rijweg gedeeltelijk opgebroken worden. De andere zijde blijft berijdbaar voor plaatselijk verkeer.

Wegeniswerken brengen hinder met zich mee, vooral overdag. We vragen dan ook om rekening te houden dat tijdens de werkuren (7u-17u) regelmatig hinder kan zijn door werfverkeer en -materiaal. 
Tevens zal de bereikbaarheid van uw woning niet steeds gegarandeerd worden. 
De aannemer zal, in kader van het verloop van de werken, maximaal communiceren in kader van bereikbaarheid.

Huisvuilophaling (restafval, gft-afval, papier, karton en pmd)

De ophaling blijft gewoon doorgaan - verzamel afval op goed bereikbare plaatsen - help elkaar! - in de zone waar de straat volledig afgezet is komen verzamelpunten. Meer info volgt via een Nieuwsbrief.

Indien men het papier, karton en pmd naar het verzamelpunt brengt, mag u het aanbieden de avond voor ophaling na 21 uur of breng het naar het milieupark.
Restafval en gft-afval de dag van ophaling tussen 6-8 uur.

Bedrijfsafval - spreek lokatie af met je ophaler!

Hierna vindt u de presentaties met info vanuit de infovergadering

De rioleringswerken starten na nieuwjaar 2023 en omvatten de aanleg van veilige fietspaden, parkeervoorzieningen waar nodig/mogelijk, groenvoorzieningen, voetpaden waar noodzakelijk, riolering, veilige bushaltes en nieuwe openbare ledverlichting.

De werken gaan ook een stuk ruimer dan alleen de Nieuwpoortsteenweg: we voorzien ook deels de heraanleg van de Karthuizerstraat, met aanleg van riolering van de Nieuwpoortsteenweg tot huisnummer 22 en een persleiding tot huisnummers 40-42. Ook wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om in het Zouavenpad (tot huisnummer 2) en de Labeurhoek (tot huisnummer 3) enkele woningen aan te sluiten op het rioleringsnetwerk.

Indien u een aanpassing, verzwaring, uitbreiding,…. wenst van uw nutsaansluiting (water, elektriciteit, gas,  data, …) dan raden wij u aan contact op te nemen met de betreffende maatschappijen (Aquaduin, Fluvius, Gaselwest, Telenet, Proximus,…) want deze werken zijn het ideale moment om dit uit te voeren. Aansluiting op de riolering gebeurt via de werken van de gemeente.

Burgemeester Marc Vanden Bussche: ‘We zijn blij dat we eindelijk van start kunnen gaan met de verdere aanleg van veilige fietspaden langs de Nieuwpoortsteenweg, als verder verlengstuk van de fietspaden in de Robert Vandammestraat, Koksijdesteenweg, enz. Zo zal de Polderstraat ook verder kunnen ontlast worden en de Nieuwpoortsteenweg als gewestweg de verbindingsfunctie volop op een veilige manier kunnen vervullen. Ook Aquaduin zal de omgeving van de watertoren opfrissen en er zal ook een mooi project gerealiseerd worden om de watertoren zelf toegankelijk te maken als uitkijkpunt.’

Totaal bedrag der werken ; 7.629.296,80 euro (incl btw) (excl werken nutsleidingen, openbare verlichting, erelonen)
Aandeel gemeente : 3.513.641,33 euro (incl btw) (waarvan 704.737,75 euro subsidie VMM riolering)
Aandeel Vlaamse overheid: 4.115.655,47 euro (incl btw)

Studiebureau is Cnockaert uit Wervik.