U bent hier

Modder op de weg

Affiche modder op de weg
De oogsttijd is een periode waarbij de verkeersonveiligheid toeneemt op de wegen van en naar landbouwbedrijven en velden. Vooral als de oogst via de openbare weg wordt vervoerd en het weer slechter wordt, treedt er een bekend probleem op: modder op de weg!

Door de modder liggen de wegen er plotseling spiegelglad bij, zodat er zich elk jaar opnieuw (soms ernstige) verkeersongevallen voordoen. Het is dus belangrijk dat de modder zo grondig en zo snel mogelijk van de weg wordt verwijderd.

Tips voor de landbouwer, loonwerker, transporteur

Indien er slipgevaar is, moet je het verkeer hierop attent maken. Je kan vooraf een set van 2 borden Modder op de weg aanvragen. Na de aanvraag kan je de borden afhalen op de gemeentelijke depot in de Hovenierstraat 21, tel. 058 51 23 30, e-mail technischbureau [at] koksijde.be.

Gaat het om een drukke weg of ligt de rijbaan er echt smerig bij, verwittig dan de politie. De politie kan het gevaar signaleren en het verkeer eventueel omleiden. Als landbouwer, loonwerker of transporteur ben je verplicht om het wegdek te reinigen, dit in kader van de aansprakelijkheid bij een eventueel ongeval. Als de weg is schoongemaakt, is het belangrijk dat de waarschuwingsborden worden weggehaald.

Bij het reinigen (schoonspuiten) van de weg is het aangewezen om een veiligheidsvest met retro-reflecterende delen te dragen.

Meer informatie www.verkeersveiligwestvlaanderen.be/campagne-modder-op-de-weg

Correct gebruik verkeersbord bij modder op de weg

Modder op de weg 2021 deel 1

Hoe reageren bij modder op de weg, zonder aanduiding van het speciaal ontworpen verkeersbord?

modder op de weg - deel 2

Hoe reageren bij een (on)geval door modder op de weg?

modder op de weg - deel 3