U bent hier

Mobiliteitsplan

Het eerste mobiliteitsplan van Koksijde werd opgemaakt in 2002. Intussen werd dit mobiliteitsplan volgens het zogenaamde ‘spoor 2’ verder verdiept en uitgebreid. Het nieuwe mobiliteitsplan werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 16 augustus 2011 en melding van goedkeuring verscheen in het Belgisch Staatblad van 9 september 2011.

In het mobiliteitsplan van Koksijde worden de krijtlijnen vastgelegd voor de ontwikkeling van het verkeer in de gemeente, en dit zowel voor het autoverkeer als voor fietsers, voetgangers, openbaar vervoer,… .

De volledige versie van het mobiliteitsplan 2000 en het herziene mobiliteitsplan van 2011 kan gedownload worden en ligt eveneens ter inzage op het gemeentehuis.