U bent hier

16 nieuwe milieupunten maken sorteren straks makkelijker

milieupunt
Vanaf dit najaar werkt Koksijde op 16 locaties aan de mogelijkheid om afval selectief aan te bieden. Dat doen we met de realisatie van nieuwe Milieupunten, locaties waar je pmd, papier & karton, glas en huishoudelijk restafval kan sorteren in ondergrondse containers.

Een propere gemeente waar het fijn leven, wonen en werken is. Dat is waar we elke dag naar streven. Het doet deugd dat steeds meer inwoners, tweedeverblijvers en toeristen bewust omgaan met hun afval.

Op tien jaar tijd verkleinde de afvalberg met een derde. We sorteren steeds beter. Daar stemmen we de inzamelmomenten nog beter op af.

De voordelen

Een Milieupunt biedt flink wat voordelen:

 • Tijdswinst

  Je moet veel minder naar het Milieupark rijden.
 • 7 op 7

  Een milieupunt heeft geen sluitingsdagen: je kan er overdag altijd terecht.
 • Pmd gratis

  Pmd-afval wordt gratis. Deponeer je pmd stuk per stuk in de container, zoals je gewoon bent met glas.
 • Vaarwel reglementaire huisvuilzak

  Je hoeft geen reglementaire afvalzakken meer te gebruiken. Verzamel je restafval in een zakje (tot 30 liter), betaal contactloos met je bankkaart of -app en deponeer je zak in de container. Ook de pmd-zak wordt overbodig. Je deponeert pmd stuk per stuk in de container.
 • Goedkoper

  Je betaalt minder dan voor de reglementaire afvalzak. Heb je nu nog reglementaire huisvuilzakken, gebruik ze in de bekende inzamelpunten. Deze blijven open tot de nieuwe Milieupunten in werking zijn.
 • Zo gefikst

  De betalende fractie huishoudelijk restafval kan je met je bankkaart of -app afrekenen. Piep-piep… geregeld.
 • Win-win

  Milieupunten zijn dichtbij, makkelijk in gebruik en één van de goedkoopste manieren om je afval kwijt te raken. Gedaan met opengepikte zakken in de straat. Gedaan met zwerfvuil.

De locaties

De Milieupunten worden dichtbij de gebruikers ingepland. Slim ingepast en waar mogelijk ingekleed in het groen. Om geur- of geluidshinder te voorkomen bevinden alle containers zich volledig ondergronds.

Liggingsplannen gestarte werken

De afvalsoorten

Je kan in jouw Milieupunt terecht met de meest voorkomende huishoudelijke afvalsoorten:

 • Restafval

  Reglementaire huisvuilzakken zijn niet meer verplicht. Gebruik een eigen klein zakje (tot 30 liter), betaal contactloos met je kaart of met je bankapp en deponeer je restafval in de restafval-zuil.
 • Wit & gekleurd glas

  Deponeer je wit en gekleurd glas stuk voor stuk in de juiste container. Zoals je gewoon bent.
 • Pmd

  Je plastic verpakkingen, metaal en drankkartons mag je nu, zonder blauwe zak en dus gratis, in de pmd-container gooien. Stuk voor stuk, zoals je gewoon bent met glas. In het Milieupark en bij de klassieke ophalingen moet dat nog steeds mét blauwe zak.
 • Papier & karton

  Schuif je papier en karton stuk per stuk gratis door de gleuf.

Stappenplan: hoe werkt je Milieupunt?

 1. Begeef je met je afval naar het Milieupunt. Doe dit tussen 8 en 22 uur.
 2. Ben je met de wagen? Zet dan je motor uit tijdens je bezoek.
 3. Glas en pmd deponeer je stuk per stuk in de juiste containers. Papier en karton kun je in dunne bundels via een gleuf deponeren.
 4. Restafval is betalend. Het gebruik van de reglementaire huisvuilzak is hier niet meer verplicht zoals bij het 'vroegere' semi-ondergrondse verzamelpunt (molok). 
  a. Ga naar de betaalautomaat en volg de stappen op het scherm.
  b. Betalen kan contactloos met je bankkaart of via je bankapp.
  c. Na betaling klikt het afvalluik van de restafvalcontainer open en kun je je afvalzak kwijt.
  d. Sluit het luik.
 5. Check nog een laatste keer of je niets vergeten bent wanneer je vertrekt.

Correct gebruik

Laat je afval énkel achter in de daartoe bestemde container. Laat je afval nooit achter naast de containers: dat wordt beschouwd als sluikstorten (en wordt dus bestraft met een GAS-sanctie, tot 350 euro). Ga naar een ander Milieupunt (zie locaties), mocht er een defect zijn.
Sorteer correct. Fris de spelregels nog eens op. Wie slim en juist sorteert, verkleint de afvalberg en… betaalt minder.

Stand van zaken en inrichtingsplannen gestarte werken

De werken zullen in principe weinig hinder met zich meebrengen. Na de werken wordt elke zone opnieuw mooi afgewerkt.

Sint-Idesbald: A. Vanhouttelaan

Op 18 september startten de voorbereidende werken van het nieuwe Milieupunt in de A. Vanhouttelaan (op de hoek met het Genovevapad). Vanaf 20 september wordt het ondergrondse deel geplaatst. Als de weersomstandigheden het toelaten, kan dat die fase in een drietal werkdagen worden afgerond. Zolang het nieuwe Milieupunt nog niet in gebruik is, kun je met je huishoudelijk restafval en glas nog steeds gebruik maken van de containers op het Lucionplein. Die containers zullen er op termijn verdwijnen. Een ondergrondse uitbreiding was er niet mogelijk. 

Oostduinkerke: G. Scottlaan

Op 19 september startten de voorbereidende werken. Het nieuwe Milieupunt in de G. Scottlaan zal de aloude containers voor huishoudelijk restafval en glas vervangen op dezelfde locatie. In een eerste fase worden daarbij de ondergrondse glascontainers verwijderd. In afwachting van de gezamenlijke (her)opening van alle Milieupunten later dit jaar, voorzien we tijdelijk glasbollen. Zo kan je jouw lege flessen en bokalen er nog steeds kwijt. Het inzamelpunt voor huishoudelijk restafval (molok) blijft gewoon in gebruik en wordt pas achteraf verwijderd.