Masterplan Leefbaar Koksijde-Dorp

In het najaar 2019 is het participatietraject opgestart voor een Leefbaar Koksijde-Dorp. Via input die ontwerpers kregen van de bevolking, is men aan de slag gegaan voor de opmaak van 2 masterplannen, enerzijds de omgeving van het sportpark, en anderzijds de omgeving van de Sint-Pieterskerk, die uiteraard ook aan elkaar gelinkt worden.
Tijdens 2 ontwerpweken, resp. eind oktober en eind november, werd een visie uitgewerkt voor beide zones.

Deze plannen zijn visie voor een langere periode en er zal gefaseerd gewerkt worden naar uitvoering toe. Op dit moment wordt nagegaan hoe dit alles kan gerealiseerd worden.

  1. masterplan sportzone: een levendig Dorpsplein
  2. masterplan Sint-Pieterskerk: wonen tussen dorp en polder

De resultaten van deze ontwerpoefening worden meegenomen in de opmaak van het PRUP Reconversie militair domein.