Legalisatie van Belgische documenten

Belgische documenten die nodig zijn voor gebruik in het buitenland moeten vaak gelegaliseerd te worden.
Om te weten of je een legalisatie nodig hebt kan je terecht op de website van FOD buitenlandse zaken

Procedure

Je kan voor het indienen van een aanvraag tot e-apostille of e-legalisatie terecht bij de dienst Burgerzaken voor documenten die door jouw gemeentebestuur werden uitgegeven. De link met het gelegaliseerde document wordt binnen 24u doorgestuurd via mail.

Indien het land van bestemming geen digitale legalisatie aanvaardt, moet je zich te wenden tot FOD Justitie, Dienst Legalisatie in Brussel.

Bedrag

Kostprijs: € 20 via online betaling 

Wat meebrengen

Om je aanvraag correct te kunnen opstarten moet je ons het volgende bezorgen:

  • Het document, afgeleverd door een Belgische overheid
  • Het land van bestemming
  • De taal van bestemmeling
  • Naam en voornaam van de aanvrager
  • E-mailadres
  • Een korte omschrijving waarvoor het document dient