U bent hier

Leerlingenvervoer van en naar school

De gemeente Koksijde voorziet schoolbusvervoer voor de lagere schoolkinderen die schoollopen in de gemeentescholen Koksijde en Oostduinkerke en de vrije basisscholen Koksijde en Oostduinkerke.

Zo krijgt elke leerling de kans om op school en terug naar huis te geraken. Hiervoor worden 2 bussen ingelegd: één voor de leerlingen van Oostduinkerke  en Wulpen en een andere voor Koksijde en Sint-Idesbald.

Gebruik bus leerlingenvervoer naar en van school, ochtend en avondrit

 1. Elke leerling die schoolloopt in de gemeentelijke- of de vrije basisscholen te Koksijde of Oostduinkerke kan een aanvraag tot gebruik van de schoolbus indienen via de school of via het digitaal loket.
   
 2. De ouders/voogden vullen hiervoor het aanvraagformulier in en geven ook de schriftelijke toestemming opdat hun kind al of niet alleen naar huis mag gaan, en dit vanaf de gekozen halte.
   
 3. De aanvragen worden genoteerd op een wachtlijst.  De ouders worden tijdig op de hoogte gebracht of hun kind al dan niet meekan op 1 september.
   
 4. De toewijzing van een plaats op de bus gebeurt op basis van de hieronder vermelde voorrangsregels (in volgorde van de eerste voorrang):
 • Er kan geen abonnement worden aangekocht voor leerlingen tot en met het 4de leerjaar die binnen een perimeter van 500 meter van de school wonen. Leerlingen uit het 5de en 6de leerjaar die binnen de straal van 1 kilometer van school wonen kunnen geen gebruik maken van het leerlingenvervoer.
 • Peuters, kleuters en leerlingen tem 3e leerjaar krijgen voorrang.
 • Leerlingen uit het 4de tot en met het 6de leerjaar kunnen hun abonnement voor de duur van 2 maand gebruik leerlingenvervoer enkel hernieuwen na afname van de voorrang voor leerlingen tot en met het 3de leerjaar. Hierbij krijgen leerlingen die samen met jongere broer of zus meegaan voorrang.
 • Uitzondering op de regel perimeter en leeftijd: kinderen met een blijvende beperking die geattesteerd wordt met een doktersattest

5. De ouders worden tijdig op de hoogte gebracht of hun kind al dan niet meekan op de aangevraagde gebruiksdatum leerlingenvervoer.

6. De gereserveerde zitplaats wordt tijdig en per SMS geannuleerd in geval van ziekte of afwezigheid en dit voor optimale benutting van de   beschikbare zitplaatsen. Na 3 keer onaangekondigd niet benutten van de gereserveerde zitplaats, ontvangen de ouders een brief. Na het versturen van 2 brieven vervalt het recht op de zitplaats definitief. Annuleren voor bus Oostduinkerke/Wulpen per SMS op 0491 / 35 63 04 Annuleren voor bus Koksijde/Sint-Idesbald per SMS op 0499/ 69 17 03 Een ochtendrit wordt ten laatste om 7 uur van de betreffende dag geannuleerd. Een namiddagrit wordt ten laatste een half uur voor het einde van de schooltijd geannuleerd. Voor maandag, dinsdag en donderdag is dit om 15.30 uur, voor woensdag om 11.30 uur en voor vrijdag om 14.30 uur Op weekbasis moet de leerling minimum 50% van de gereserveerde zitplaats benutten.

Traject en haltes

Er rijden elke dag 2 bussen. Eén bus verzorgt de rit van de scholen in Koksijde (grondgebied Koksijde en Sint-Idesbald) en een tweede bus verzorgt de rit van de scholen in Oostduinkerke (grondgebied Oostduinkerke en Wulpen).

Het traject en de haltes zijn vastgelegd en kunnen slechts 2 maal per schooljaar gewijzigd worden, nl na Kerstvakantie en na Paasvakantie. Deze haltes zijn uitgezet om een optimale rit te kunnen uitvoeren. De bus stopt enkel nog op de door het Schepencollege goedgekeurde opstaplijst. Deze opstaplijst wordt als bijlage bij dit reglement gevoegd.

Enkel bij omleidingen (bv door wegenwerken) kunnen enkele haltes tijdelijk geschrapt of aangepast worden. De ouders worden hiervan op de hoogte gebracht wanneer het om voorziene omleidingen gaat door de busbegeleider.

Busabonnement

Wie gebruik maakt van de schoolbus koopt een abonnement aan.
Er zijn verschillende types abonnementen.
Type 1:peuters, kleuters en leerlingen tot en met het 3de leerjaar van 1 september tot en met 30 juni

Type 2:peuters, kleuters en leerlingen tot en met het 3de leerjaar voor de periode na de kerstvakantie tot en met 30 juni

Type 3:peuters, kleuters en leerlingen tot en met het 3de leerjaar voor de periode na de paasvakantie tot en met 30 juni

Type 4:leerlingen van het 4de tot en met het 6de leerjaar voor de duur van 2 maanden

(abonnement gaat in op 1 september, 1november, 1 januari, 1 maart of 1 mei)

Er wordt onderscheid gemaakt tussen leerlingen tot en met het 3de leerjaar en leerlingen van het 4de tot en met het 6de leerjaar.

Per abonnement geldt een normaal tarief en een sociaal tarief. Ouders die kunnen genieten van sociaal tarief dienen een attest voor te leggen van het Sociaal Huis. Dit sociaal tarief gaat pas in na datum van attestering door het Sociaal Huis en niet met terugwerkende kracht … tijdig aanvragen is de boodschap.

Per abonnement kan gekozen worden voor 2 ritten per dag (ochtend en avond) of 1 rit per dag (ochtend of avond).

Tarieven zijn terug te vinden in het retributiereglement goedgekeurd door de gemeenteraad.

Er zijn beperkte plaatsen op de bus. Het abonnement kan aangekocht worden zolang er plaatsen beschikbaar zijn, wanneer bij inschrijving geen plaatsen meer beschikbaar zijn wordt de leerling op een wachtlijst gezet.

De betaling van het abonnement zal gebeuren via facturatie. Er is een betalingstermijn van 30 dagen. Bij wanbetaling zal het abonnement opgeschorst worden tot de betaling in orde is.

Inschrijving

De inschrijvingen gebeuren via de vaste busbegeleiders, via het schoolsecretariaat of via het elektronisch inschrijvingsformulier.

 • Voor de leerlingen die gebruik maken van de bus Koksijde-St Idesbald:
  Busbegeleider: Kelly Vermeulen - 0499/69 17 03 - buskoksijde [at] koksijde.be
 • Voor de leerlingen die gebruik maken van de bus Oostduinkerke-Wulpen:
  Busbegeleider: Isabelle Vanthournout - 0491/35 63 04 - busoostduinkerke [at] koksijde.be

Voor alle informatie omtrent busvervoer kunt u steeds terecht bij de busbegeleiders of via het schoolsecretariaat.