Kostprijs

De dienst vraagt aan elke ouder, als deelname in de opvangkosten, een financiële bijdrage. Deze bijdrage wordt berekend op basis van het inkomen van het gezin.

Het inkomen van het gezin wordt vastgesteld op basis van het Belgische aanslagbiljet personenbelasting en aanvullende belastingen, meer bepaald op basis van de daarop vermelde gezamenlijk belastbare beroepsinkomsten. De prijsberekening gebeurt bij aanvang van de opvang en wordt hernieuwd telkens op 1 januari. Deze berekening gebeurt door de ouders zelf via de website van Kind en Gezin of door de dienst inden de ouders niet over een kaartlezer beschikken.

Berekenen aan de hand van uw elektronische identiteitskaart

Wat heb je nodig

  • elektronische identiteitskaart
  • kaartlezer
  • pincode
  • e-mailadres

Geen kaartlezer? Met de "It's me" applicatie op de telefoon kan je ook registreren en inloggen bij Kind en Gezin.

Werkwijze

  • Surf naar de website van Kind en Gezin - 'mijn Kind en Gezin' - registreren. Kies voor aanmelden met 'e-id' of 'it's me'.
  • Volg de instructies op het scherm. Na de registratie kan je overgaan tot de berekening van de bijdrage. Na de berekening zal je een mail ontvangen van Kind en Gezin met in bijlage een 'attest inkomenstarief kinderopvang'.
  • Bezorg dit attest aan de dienst via post, mail of persoonlijk.

Lukt het registreren niet? Onze dienst of de Kind en Gezin-lijn (078/150.100) helpen je graag verder!

Is het berekende tarief van Kind en Gezin te duur voor u? Misschien hebt u wel recht op verminderd tarief.

Ben je werkzoekend met kinderen en volg je een opleiding erkend door de VDAB? Dan kan je een kinderopvangvergoeding aanvragen.

Fiscaal attest

De betaalde kosten voor kinderopvang tot 14 jaar zijn fiscaal aftrekbaar. De dienst voor onthaalouders geeft je na het verlopen jaar een fiscaal attest. Je ontvangt dat in het tweede trimester van het volgende jaar.

Het fiscaal attest wordt enkel afgeleverd indien alle facturen van het voorgaande jaar werden betaald.