U bent hier

Koksijde ondertekent het Lokaal Energie- en Klimaatpact

Het Lokaal Energie- en Klimaatpact heeft als doel zoveel mogelijk steden en gemeenten te verenigen om tegen 2030 zeer concrete doelstellingen te realiseren: één extra boom per Vlaming, één extra natuurgroenperk per 1.000 inwoners, 50 collectieve renovaties per 1.000 wooneenheden, één laadpunt per 100 inwoners, één deelsysteem per 1.000 inwoners, één meter fietspad per inwoner, één vierkante meter ontharding per inwoner,…

Hiervoor maakt de Vlaamse regering dit jaar nog 24 miljoen euro vrij. Dit bedrag wordt verdeeld over de steden en gemeenten die intekenden op het pact. Voor Koksijde betekent dit een minimale subsidie van 71.000 € om haar klimaatambities nog verder op te drijven.

Het Pact omvat 4 thematische werven: vergroening, energetische renovatie en hernieuwbare energie, koolstofvrije (deel)mobiliteit, droogte/water. Elke werf wordt vertaald naar heel concrete doelstellingen.

LEKP

Bovenop de 4 werven worden er ook nog bijkomende engagementen gevraagd van intekenende lokale besturen.

Een evidentie is het ondertekenen van het Burgemeestersconvenant 2030. Dit deed Koksijde al eerder. Hiermee werd reeds het engagement aangegaan om de CO2-uitstoot van eigen gebouwen en infrastructuur met 40¨% te verlagen.

Hier bovenop willen we nu ook een jaarlijkse primaire energiebesparing van 2,09% realiseren in eigen gebouwen.

Pact-ondertekenaars verbinden zich er ook toe om tegen ten laatste 2030 hun openbare verlichting te verLEDden. Koksijde ging dit engagement eerder al aan en is op kruissnelheid dit te realiseren tegen 2025.

De klimaatuitdagingen zijn groot, de doelstellingen ambitieus! Een krachtig partnerschap voor de toekomst!