U bent hier

Koksijde bouwt openbaar verlichtingspark om naar ledverlichting

Het gemeentebestuur van Koksijde besliste om haar integrale openbaar verlichtingspark tegen 2025 om te bouwen naar ultrazuinigie ledverlichting. Om dat mogelijk te maken, tekende het een overeenkomst met netbedrijf Fluvius. Via de versnelde ombouw mikt Koksijde vooral op een forse daling van haar energieverbruik, -kosten en CO²-uitstoot. Tegelijk biedt de ombouw ook mogelijkheden om specifieke ingrepen te doen op het vlak van sfeer, veiligheid of toepassingen voor slimme steden.

Ledombouw van Koksijde in cijfers

In Koksijde staan er momenteel 6461 verlichtingstoestellen opgesteld die samen, in 2019, 2.816.372 kilowattuur elektriciteit verbruikten, goed voor een CO²-uitstoot van 653.398 kg. IN 2020 werden er 712 ledtoestellen geplaatst in Koksijde. Totaal tot op heden werden er 1558 ledarmaturmen vervangen (eerst werden de armaturen met het meeste verbruik aangepast zoals deze langs de gewestwegen) In 2021 voorzien we om 989 ledarmaturen te vervangen. Dankzij die snelle ledombouw dalen het energieverbruik en de CO²-uitstoot 12 tot 15 keer sneller van via het huidige ombouwprogramma. 

Minimale hinder voor buurtbewoners

Zoals altijd tracht Fluvius alle hinder voor bewoners en verkeer tot een minimum te beperken. Zo loopt de plaatsing van de nieuwe verlichtingsarmaturen gespreid in de tijd. Wie wil weten welke starten in 2021 voorzien worden van ledverlichting kan op het verleddingsplan de stand van zaken volgen: waar is er reeds ledverlichting aanwezig en waar voorzien we dit jaar ledverlichting?

                       

 

realisatie stand van zaken 1 september 2021