U bent hier

Jaak Van Buggenhoutlaan ondergaat een facelift

De 1e fase van de heraanleg van de Jaak Van Buggenhoutlaan is gestart op dinsdag 19 april 2022 (tussen rondpunt van De Poort en huisnummer 39) en is voorzien tot aan het bouwverlof.

Nieuwe rotonde, fietspad en groenzone

Aanvang start kant noord, met aanleg van regenwateriolering en na deze uitvoering starten de nutsmaatschappijen met de aanleg van hun leidingen in het voetpad. Tegen de zomer is het de bedoeling dat we terug een tijdelijke toegankelijkheid voorzien en normale doorgang voor het verkeer.

Naast de aanleg van nieuwe riolering ondergaat de Van Buggenhoutlaan een ware metamorfose: ter hoogte van de Ter Duinenlaan wordt een nieuwe rotonde aangelegd omgeven door groen.
Aan de westzijde komt een nieuw fietspad in twee richtingen gescheiden van de rijweg door een brede groenzone. Daarin worden ook enkele zitelementen geïntegreerd. Uiteraard worden ook de voetpaden langs weerszijden vernieuwd.

Om de veiligheid te verhogen, zal de toegang tot enkele zijstraten afgesloten worden met aandacht voor de toegankelijkheid van alle woningen.

Fase 2 en 3 zijn van 19 september 2022 tot juni 2023 (tussen kruispunt Ter Duinenlaan en de rotonde met de Zeelaan). De nieuwe wegenis wordt aangelegd en er zal geen doorgaand verkeer mogelijk zijn.

Huisvuilophaling

Aangezien wegenwerken steeds hinder met zich meebrengen, verzoeken wij de bewoners vriendelijk om huisvuilzakken zoveel als mogelijk te verzamelen op de hoeken van de straat die goed bereikbaar zijn voor de ophaaldiensten.Nieuwsbrief N°1