U bent hier

Inzage en klachten

Hoe kan u inzage verkrijgen in de genomen besluiten? 

Inzage in de genomen besluiten kan bekomen worden tijdens de openingsuren van het gemeentehuis op de dienst secretarie na afspraak via email naar info [at] koksijde.be met omschrijving besluit, orgaan, datum beslissing en bekendmaking. 

Hoe en bij wie kan ik klacht indienen tegen genomen besluiten van de gemeente en gemeentelijke organen?

Een klacht kan worden ingediend binnen een termijn van dertig dagen die volgt op de dag van de bekendmaking op de gemeentelijke website. Wanneer een klacht later wordt ingediend, zal ze niet worden behandeld, omdat ze niet ontvankelijk is. De klacht dient per beveiligde zending (digitaal formulier, aangetekende zending of afgifte tegen ontvangstbewijs) aan het Agentschap Binnenlands Bestuur te worden bezorgd.

Adres: Het Vlaams Administratief Centrum Brugge, Jacob van Maerlantgebouw Koning Albert I-laan 1-2 / bus 103, 8200 Brugge

Binnen de tien dagen na ontvangst van deze klacht brengt de toezichthoudende overheid je op de hoogte. Daarna vraagt zij het besluit en het bijhorende dossier op bij het betrokken bestuur. Principieel zal het de provinciegouverneur zijn die de klacht zal behandelen. De minister kan evenwel steeds beslissen om het dossier te behandelen.

(art. 287, 3de lid DLB)