U bent hier

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

(W)integratie

De intergemeentelijke samenwerking (W)integratie is een samenwerking tussen de gemeenten Koksijde, De Panne, Nieuwpoort en Veurne die werd opgericht in 2015.
(W)integratie wil actief (gezins)armoede vermijden, opsporen en bestrijden. Eén van de middelen hiervoor is een doorgedreven integratie van nieuwkomers en kansarmen. (W)integratie zet eigen acties op of doet dit in partnerschap met andere diensten en organisaties.
Meer informatie over de acties vindt u op www.wintegratie.be.

Viertoren

Viertoren is een intergemeentelijk cultureel samenwerkingsverband tussen Nieuwpoort, Koksijde, Veurne en De Panne. Deze projectvereniging werd opgericht in januari 2020. Viertoren beoogt een intergemeentelijk gecentraliseerd cultuurbeleid na te streven aan de hand van een tweedelijnswerking. Het richt met andere woorden geen nieuwe grote evenementen, activiteiten of projecten op, maar is een steunpunt om bovenlokale cultuurpraktijk verder te ontwikkelen en te versterken.

Gaselwest

 

TMVS (Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services)

IVVO (Intercommunale voor Vuilverwijdering en verwerking voor de sector Veurne en Ommeland)

IKWV (Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen)

WVI (West-Vlaamse Intercommunale, dienstverlenende vereniging)

IWVA (Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne-Ambacht)

CEVI vzw

POOLSTOK CV

Gemeentelijke Holding

OFP Prolocus